شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

شورای پژوهشی دانشگاه، عالیترین مرجعی است که کلیه خط مشی ها و امور زیربنایی پژوهش دانشگاه در آن تدوین و تبیین می گردد. هدف این شورا، سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت پژوهش در دانشگاه است.

 نام عضوسمت در شورا
1 مژده زارعی دبیر
2 مدبر آراسته عضو عادی
3 نادر اسماعیل نسب عضو عادی
4 محمد جعفر رضایی عضو عادی
5 شعله شاه غیبی عضو عادی
6 روناک شاهویی عضو عادی
7 فرشاد شیخ اسماعیلی عضو عادی
8 حشمت الله صوفی مجیدپور عضو عادی
9 فردین فتحی عضو عادی
10 افشین ملکی عضو عادی
12 سیامک واحدی رئیس
13 کامبیز حسن زاده عضو عادی
15 محمد رامان مولودی عضو
16 محمدعلی رضائی عضو
17 قباد مرادی عضو
18 ابراهیم قادری عضو
19 دائم روشنی عضو
20 علی جلیلی عضو
21 سیده پویا مروتی عضو
22 رسول نصیری کالمرزی عضو
23 امید زارعی عضو
24 خالد رحمانی عضو
25 آرش پولادی عضو