وضعيت مقالات منتشر شده در مجلات نمايهESCI

دوشنبه، 27 دی 1395
 

مقالات منتشرشده در مجلات نمايه ESCI كه عنوان و چكيده آن ها در پايگاهISI Web of Science قابل جستجو، بازيابي و مشاهده باشند، داراي اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود.

 
 

نحوۀ درج صحيح وابستگي هاي سازماني (Affiliation) واحدهاي تابع دانشگاه علوم پزشكي كردستان در مقالات علمي

یکشنبه، 26 دی 1395
 

پيرو سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص يكسان سازي وابستگي سازماني (Affiliation)، واحد علم سنجي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كردستان وابستگي هاي سازماني صحيح دانشكده ها، بيمارستان ها و مراكز تحقيقات تابع دانشگاه را به صورت ذيل اعلام مي نمايد. با توجه به اينكه معيار ارزشيابي مقالات آدرس دهي صحيح و استاندارد اعلام شده خواهد بود، پژوهشگران محترم بايستي پيش از ارسال مقاله به مجلات مختلف، وابستگي سازماني (Affiliation) مورد نظر خود را طبق اطلاعات ذيل استخراج نموده و عين عبارت را در مقالۀ خود درج نمايند.

 
 

آيين نامه ايجاد لاينهاي پژوهشي فردي

یکشنبه، 26 دی 1395
 

آيين نامه اي جهت ايجاد لاينهاي پژوهشي فردي به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد.

 
 

دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به مجموعۀ مجلات ناشر SAGE

شنبه، 04 دی 1395
 

به اطلاع مي رساند پيرو مذاكرات صورت گرفته توسط مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي با ناشر SAGE، دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به مجموعۀ مجلات ناشر مذكور از طريق نشاني http://journals.sagepub.com از مورخ 01/10/1395 تا پايان ژانويۀ سال 2017 ميلادي فراهم شده است.

 
 

دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به 33 عنوان از مجلات ناشر British Medical Journal)BMJ)

یکشنبه، 28 آذر 1395
 

دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ (British Medical Journal) تا اواخر اسفندماه ميسر گرديد.

 
 

فهرست مجلات نامعتبر و جعلي اعلام شده از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

چهارشنبه، 17 آذر 1395
 

با توجه به پيچيدگي فرآيند شناسايي مجلات نامعتبر و جعلي و لزوم معرفي و اطلاع رساني اين گروه از مجلات به جامعۀ علمي پزشكي كشور، معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به ارزيابي مجلات موجود نموده و فهرست مجلات نامعتبر و جعلي را در نشاني http://blacklist.research.ac.ir منتشر كرده است.

 
 

تكميل و ارايه فرم تعهد نامه اخلاقي جهت دريافت تشويقي چاپ مقاله، به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اجباري شد.

سه‌شنبه، 09 آذر 1395
 

با توجه به اهميت رعايت اصول اخلاق پژوهش و اخلاق نشر، تكميل و ارايه فرم تعهد نامه اخلاقي جهت دريافت تشويقي چاپ مقاله، به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اجباري شد. فرم مربوطه بايد به همراه مقاله مورد نظر، به هيات تشويقي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارايه گردد. فرم مربوطه در آدرس زير موجود است. http://research.muk.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx

 
 

دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به مجموعۀ مجلات ناشر Emerald

یکشنبه، 07 آذر 1395
 

پيرو مذاكرات صورت گرفته توسط مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با ناشر Emerald، دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به مجموعۀ مجلات ناشر مذكور از طريق نشاني http://www.emeraldinsight.com از مورخ 23/08/1395 به مدت سه ماه، فراهم شده است.

 
 

دستورالعملهاي جديد تشويق پژوهش

یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395
 

آيين نامه و دستورالعملهاي هزينه گذاري فعاليتهاي پژوهشي و تشويق فعاليتهاي پژوهشي در سال 1395 به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و در قسمت دستورالعملهاي سامانه پژوهشي قرار داده شد.

 
 

جذب دستيار پژوهشي به صورت پيام آور

دوشنبه، 06 مهر 1394
 

جذب دستيار پژوهشي به صورت سرباز در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 
 

سربازي همراه با طي دوره دكتراي تخصصي

شنبه، 14 شهریور 1394
 

بر اساس دستورالعمل بنياد نخبگان، دانشجويان برگزيده دكتراي تخصصي ميتوانند بعد از دفاع از عنوان پروپوزال پايان نامه، با ارايه يك طرح تحقيقاتي يا فناوري، كارت پايان خدمت دريافت نمايند. اطلاعات بيشتر در لينك زير: http://research.muk.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx

 
 

شوراي فناوري دانشگاه تشكيل ميگردد.

یکشنبه، 07 تیر 1394
 

با توجه به تشكيل شوراي فناوري دانشگاه جهت سياستگذاري، حمايت و تصويب طرحهاي فناورانه، اين شورا در حال تشكيل شدن است. پژوهشگران گرامي كه مايل به ارايه طرحهاي مرتبط با فناوري سلامت هستند ميتوانند پروپوزال مربوطه (پروپوزال طرح فناورانه) كه در قسمت دستورالعملها موجود است را تكميل و به اين شورا ارسال نمايند.

 
 

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين نامه "تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان"

یکشنبه، 17 خرداد 1394
 

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين نامه "تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان" در سايت معاونت تحقيقات قرار داده شد و در لينك زير قابل دسترسي است: http://research.muk.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx

    بایگانی خبرها

خبرها
کمیته اخلاق

نشانی: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2017 Medical University of Kurdistan. All rights reseved.