طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 بررسی ملاک های اعزام و نحوه رسیدگی به بیماران حین انتقال با اورژانس هوایی استان کردستان در سال 1396 آرام کریمیان
2 بررسی کارآیی دندریمر پلی آمیدوآمین در حذف فلزات سنگین از محیط آبی افشین ملکی
3 بررسی علل وعوامل مرتبط باسطح آگاهی ارائه دهندگان خدمت در خصوص برنامه های نظام سلامت در حوزه بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 مهدی ذکایی
4 بررسی میزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سنندج در سال 1397 مرضیه قربانی
5 بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول واژینال روغن گل مغربی و میزوپروستول بر میزان رسیدگی سرویکس خانم های با حاملگی پس از موعد بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج ، 1397 روناک شاهویی
6 بررسی کیفیت خدمات سلامت ارایه شده در پایگاه های سلامت شهر سنندج در سال 96 شراره باقری
7 بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست بر درد پس از اپی زیاتومی زنان نخست زای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج، سال 1396 روناک شاهویی
8 بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش پرستاران و معلمان شهر سنندج نسبت به اهدا عضو در سال 1396 فرزانه خان پور
9 کاربرد مدل بزنف در بررسی عوامل موثر بر انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج پرشنگ فقیه سلیمانی
10 بررسی وضعیت اجرای مدیریت سبز در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارائه راهکارها مطابق با استانداردها در سال 1396 خالد محمدی
11 بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر اعتبارات تخصیصی به واحدهای تابعه دانشگاه افشین بهمنی
12 بررسی عوامل مرتبط با عدم مراجعه خانوارهای شهری به مراکز خدمات جامع سلامت در سنندج با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی خالد رحمانی
13 بررسی تاثیر "مدیریت هزینه " بر مصارف وسایل مصرفی واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان کردستان فردین غریبی
14 بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396 فاطمه حیدی راد
15 بررسی نگرش ایمنی و عوامل موثر بر آن در پرسنل فوریتهای پزشکی 115 شهرستان سنندج در سال 1396 مختار یعقوبی
16 بررسی تاثیر آلایش نانوذرات اکسید روی با نقره و منگنز برکارایی تخریب فتوکاتالیستی رنگزای آلی در حضور تابش فرابنفش و مرئی افشین ملکی
17 جذب رنگزای آلی بر روی نانو ساختارهای به دست آمده از زائدات سلولزی درمحیط آبی با استفاده از فرآیند جذب سطحی تقویت شده با امواج فراصوت مهدی صفری
18 بررسی بیان سایتوکاینهای پیش التهابی مرتبط با آترواسکلروز در پاسخ به تیمار ماکروفاژها با ترکیب تری متیل آمین –N- اکساید محمد عبدی
19 اندازه گیری کمی ترکیبات تری هالومتان در آب با استفاده از تکنیک استخراج در فاز فوقانی و به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف - اسپکترومترجرمی اعظم کرانی
20 طراحی پرسشنامه استاندارد علل گرایش نوجوانان و جوانان 15 ت 30 سال به قلیان و سیگار بیان حسین زاده
21 بررسی تاثیر برنامه آموزش مداخلات غیر دارویی بر میزان درک، دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از مهارکننده های فیزیکی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهرستان بانه در سال 1396 سینا ولیئی
22 بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران با استفاده از مدل سروکوال: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز ستار رضایی
23 بررسی شیوع خشونت فیزیکی و کلامی علیه پرستاران ایرانی: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز سحر دالوند
24 بررسی فراوانی و نوع خطای دارویی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان،1396 . سروه رضائی
25 تبیین موانع رفتارهای تغذیه ای سالم از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: تحلیل محتوای کیفی نسرین عبدی
26 بررسی ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب و اینتوباسیون دشوار: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز محمد فرج زاده
27 جستجوی راهکارهای مداخله ای مناسب برای بهبود مصرف میوه و سبزیجات در شهرستان سنندج شراره باقری
28 بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس و تحلیل عوامل مرتبط در زنان سنین باروری در ایران : یک مرور سیتماتیک و متاآنالیز مائده شرقی چلکی
29 بررسی ارتباط دینداری با استرس، افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 شهرام صادقی
30 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین در استان کردستان: یک مطالعه سری زمانی منقطع- 95-1391 عبیدالله فرجی
31 بررسی ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو و مقایسه آن با افراد سالم محمد عبدی
32 بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C>A160-) مربوط به پروموتور ژن CDH1 با بروز سرطان پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان استان کردستان محمد عبدی
33 بررسی ارتباط سطح فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقر آهن و کم خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام مند و متاآنالیز علی منصوری
34 شیوع فرسودگی شغلی در پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز ستار رضایی
35 ساختار شبکه های همکاری علمی؛ ترسیم و تحلیل شبکه های هم تألیفی و موضوعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایگاه استنادی علوم (2016-2011) معصومه انصاری
36 ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در شهر ایلام با استفاده از مدل Air Q رویا ابراهیمی
37 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهرسنندج در سال 1395 شقایق مجذوبی
38 بررسی میزان آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل در مراکزبهداشتی و بیمارستانی شهرسنندج،1395 هانا سهرابی
39 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پری فشار خون رضا قانعی قشلاق
40 تعیین وضعیت ایمنی آرایشگران زن در مقابل ویروس عامل هپاتیت ب در شهر سنندج شراره باقری
41 ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاحساخت نانو حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات نقره وزرد پلی آلیزازین جهت تشخیص و اندازه گیری غلظت های بسیار کم از آلاینده هیدرازین نادر امینی
42 بررسی آمادگی بحران و بلایا در پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز محمد فرج زاده
43 بررسی رابطه اضطراب مرگ و افسردگی با کیفیت زندگی سالمندان شهرسقز در سال 1395 رضا قانعی قشلاق
44 بررسی شیوع قربانیان دوم خطاهای پزشکی و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 1395 امجد محمدی بلبان آباد
45 تجزیه سونوکاتالیستی مواد هیومیک در محیط آبی با استفاده از نانوذرات اکسید منیزیم مهدی صفری
46 بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار در تامین آسایش بیماران بستری در بخش های دیالیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 محمد فتحی
47 بررسی شیوع پوسیدگی دندانی و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله مهدکودک های شهرستان مریوان در سال 1395 ناصح قادری
48 بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ یاس رازقی و نقش مسیر گابائرژیک و اپیوئیدرژیک در موش صحرایی اسماعیل ایزدپناه
49 بررسی ابعاد حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان شهید مدنی خرم آباد سحر دالوند
50 به فارسی: بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی از طریق شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع یک شهرستان سنندج سال1395. کامبیز ذهنی
123456789