طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 بررسی میزان کیفیت زندگی در افراد تراجنسیتی پس از عمل جراحی: مرور نظام مند و متاانالیز مطالعات مقطعی یوسف مرادی
2 ترجمه و اعتبار یابی نسخه فارسی ابزار خودمراقبتی در بیماران دیابتی رضا قانعی قشلاق
3 تببین تصویر گیرندگان خدمت از پرستار خوب: یک مطالعه کیفی سینا ولیئی
4 بررسی عملکرد شبکه های بهداشت و درمان براساس توزیع نیروی انسانی و هزینه - درآمد در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397 افشین بهمنی
5 بررسی تاثیرمشاوره تغذیه برعوارض گوارشی در بیماران تحت رادیوتراپی سرطان حفره شکم ولگن مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج درسال 1397 مختار یعقوبی
6 به فارسی: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از فست فودها در هنرجویان هنرستان های دخترانه افشین بهمنی
7 بررسی کارایی نانو حسگر الکتروشیمیایی بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوذرات نقره و پلیمر آلیزارین زرد جهت اندازه گیری غلظت های بسیار پایین آلاینده تیواوره بهزاد شاهمرادی
8 بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت بین زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاور خانواده و زوجین غیرمتقاضی طلاق شهر سنندج در سال 1397 فرزانه خان پور
9 بررسی فراوانی مواجهه خانوارهای دارای عضو مبتلا به دیابت نوع 2 با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل دموگرافیک و زمینه ای مرتبط با آن در ایران در سال 1397 بختیار پیروزی
10 بررسی ارتباط بین نگرش و التزام عملی به نماز با مهارتهای ارتباطی بین فردی در دانشجویان شهرسنندج درسال 1397 آرزو فلاحی
11 ارزیابی تجمع زیستی و انتقال آرسنیک از خاک کشاورزی به گندم و تغییرات آن در طی فرآیندهای مختلف تبدیلی (آرد، خمیر و نان) در استان کردستان و بررسی جذب زیستی آرسنیک در محصول نهایی (نان) با شبیه سازی دستگاه گوارش انسان افشین ملکی
12 بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار ارزیابی اثرات تغییر حافظه سالمندان رضا قانعی قشلاق
13 بررسی میزان آلودگی باکتریایی شیرینی های خامه ای سطح شهر سنندج در سال1397 پریسا مظفری
14 بررسی ویژگی های روانسجی نسخه فارسی پرسشنامه بررسی دانش،نگرش و باور بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در مورد حمله قلبی هایده رضایی
15 بررسی رفتارهای جستجوی درمان والدین برای کودکان زیر 8 سال و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج؛ سال 1397 یدالله زارع زاده
16 بررسی مقایسه ای سطح سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تأمین اجتماعی در سال 1397. عهدیه پرهیزکار
17 بررسی وضعیت مصرف خود سرانه دارو و عوامل مرتبط با آن درشهر سنندج درسال 1397 ابراهیم قادری
18 تبیین راه کارهای اساتید در مدیریت رفتارهای نامطلوب دانشجویان: یک مطالعه ترکیبی سینا ولیئی
19 بررسی ملاک های اعزام و نحوه رسیدگی به بیماران حین انتقال با اورژانس هوایی استان کردستان در سال 1396 آرام کریمیان
20 بررسی کارآیی دندریمر پلی آمیدوآمین در حذف فلزات سنگین از محیط آبی افشین ملکی
21 بررسی علل وعوامل مرتبط باسطح آگاهی ارائه دهندگان خدمت در خصوص برنامه های نظام سلامت در حوزه بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 مهدی ذکایی
22 بررسی شیوع خالکوبی و عوامل خطر مرتبط با آن در زندان های ایران: نتایج دو مطالعه ملی در سال های 94 و 95 ابراهیم قادری
23 بررسی ارتباط بین تقید به فعالیتهای مذهبی با سلامت جسمانی و روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان (در راستای اولویت تعیین شده در مورد پژوهش های نماز و سلامت معنوی است) معصومه انصاری
24 یائسگی و تصور از خود در زنان شهر سنندج( مطالعه کیفی با روش پدیدار شناسی) شراره باقری
25 برآورد وزن ناتوانی ناشی از ختنه زنان و مقایسه وضعیت سلامت عمومی زنان ختنه شده با سایر زنان بختیار پیروزی
26 بررسی میزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سنندج در سال 1397 مرضیه قربانی
27 بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول واژینال روغن گل مغربی و میزوپروستول بر میزان رسیدگی سرویکس خانم های با حاملگی پس از موعد بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج ، 1397 روناک شاهویی
28 بررسی کیفیت مراقبت های مامایی ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج، سال 1396 روناک شاهویی
29 بررسی کیفیت خدمات سلامت ارایه شده در پایگاه های سلامت شهر سنندج در سال 96 شراره باقری
30 "بررسی میزان حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، همدان، کرمانشاه و ایلام در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و پایگاه استنادی اسکوپوس با روش آلتمتریکس" معصومه انصاری
31 بررسی تأثیر آموزش بهداشت دهان و دندان بر شاخص پلاک در کودکان مضطرب ساکن در مراکز بهزیستی، سنندج سال 1397 روژین سلیمان زاده
32 بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست بر درد پس از اپی زیاتومی زنان نخست زای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج، سال 1396 روناک شاهویی
33 بررسی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397 دلنیا مرادی
34 تبیین پایبندی پرستاران به گایدلاین های بالینی: یک مطالعه کیفی سینا ولیئی
35 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رفتار سلامت قلبی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی رضا قانعی قشلاق
36 بررسی ویژگی های کیفی مخازن آب شرب سطح شهر سنندج و پهنه بندی آن با GIS حمزه صالح زاده
37 بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش پرستاران و معلمان شهر سنندج نسبت به اهدا عضو در سال 1396 فرزانه خان پور
38 بررسی میزان بیان ژنهای افلاکس پمپ در آسینتوباکتر بومانی مقاوم به تایگی سایکلین در مراکز آموزشی-درمانی سنندج در طول سال 1396 هیمن سلیمی زند
39 بررسی الگوی مصرف روغن خوراکی در خانوارهای شهر سنندج و عوامل موثر بر آن حمزه صالح زاده
40 کاربرد مدل بزنف در بررسی عوامل موثر بر انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج پرشنگ فقیه سلیمانی
41 بررسی فراوانی علل فوت ثبت شده در گواهی فوت های صادر شده بر اساس معیارهای ICD10 در بیمارستان های توحید و بعثت سنندج از اول مهرماه سال 1394 تا آخر شهریور ماه سال 1396 محسن سهرابی
42 بررسی اپیدمیولوژیک طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا طی سالهای 1391 الی 1395 در استان کردستان لیلا ابراهیم زاده
43 بررسی وضعیت اجرای مدیریت سبز در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارائه راهکارها مطابق با استانداردها در سال 1396 خالد محمدی
44 ارزیابی ریسک حمل دستی بار با استفاده از روش های جداول اسنوک و معادله NIOSH و مقایسه نتایج آنها در کارگران کارگاه های سنگبری ابراهیم درویشی
45 تببین مفهوم حرفه ای گری از دیدگاه دانشجویان فوریتهای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، 1397 فرزانه زارعی
46 بررسی وضعیت مواجه خانوارهای دارای عضو مبتلا به سرطان دستگاه گوارش با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل دمگرافیک و زمینه ای موثر بر آن: مطالعه موردی استان کردستان-1396 بختیار پیروزی
47 بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر اعتبارات تخصیصی به واحدهای تابعه دانشگاه افشین بهمنی
48 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش افسردگی زنان خانه چنگیز رستمی
49 بررسی عوامل مرتبط با عدم مراجعه خانوارهای شهری به مراکز خدمات جامع سلامت در سنندج با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی خالد رحمانی
50 پیش بینی تعداد مراجعات به اورژانس بیمارستان کوثر سنندج در سال 1396 اقبال زندکریمی
12345678910...