طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 بررسی ویژگی های روانسجی نسخه فارسی پرسشنامه بررسی دانش،نگرش و باور بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در مورد حمله قلبی هایده رضایی
2 تبیین راه کارهای اساتید در مدیریت رفتارهای نامطلوب دانشجویان: یک مطالعه ترکیبی سینا ولیئی
3 بررسی ملاک های اعزام و نحوه رسیدگی به بیماران حین انتقال با اورژانس هوایی استان کردستان در سال 1396 آرام کریمیان
4 بررسی کارآیی دندریمر پلی آمیدوآمین در حذف فلزات سنگین از محیط آبی افشین ملکی
5 بررسی علل وعوامل مرتبط باسطح آگاهی ارائه دهندگان خدمت در خصوص برنامه های نظام سلامت در حوزه بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 مهدی ذکایی
6 بررسی میزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سنندج در سال 1397 مرضیه قربانی
7 بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول واژینال روغن گل مغربی و میزوپروستول بر میزان رسیدگی سرویکس خانم های با حاملگی پس از موعد بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج ، 1397 روناک شاهویی
8 بررسی کیفیت خدمات سلامت ارایه شده در پایگاه های سلامت شهر سنندج در سال 96 شراره باقری
9 بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست بر درد پس از اپی زیاتومی زنان نخست زای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج، سال 1396 روناک شاهویی
10 بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش پرستاران و معلمان شهر سنندج نسبت به اهدا عضو در سال 1396 فرزانه خان پور
11 کاربرد مدل بزنف در بررسی عوامل موثر بر انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج پرشنگ فقیه سلیمانی
12 بررسی وضعیت اجرای مدیریت سبز در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارائه راهکارها مطابق با استانداردها در سال 1396 خالد محمدی
13 بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر اعتبارات تخصیصی به واحدهای تابعه دانشگاه افشین بهمنی
14 بررسی عوامل مرتبط با عدم مراجعه خانوارهای شهری به مراکز خدمات جامع سلامت در سنندج با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی خالد رحمانی
15 بررسی تاثیر "مدیریت هزینه " بر مصارف وسایل مصرفی واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان کردستان فردین غریبی
16 بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396 فاطمه حیدی راد
17 بررسی نگرش ایمنی و عوامل موثر بر آن در پرسنل فوریتهای پزشکی 115 شهرستان سنندج در سال 1396 مختار یعقوبی
18 بررسی اثر محافظتی سیاه دانه بر اسپرماتوژنز و پارامترهای اسپرم در موشهای نسل اول تیمار شده با نانوذره تیتانیوم. عرفان دانشی
19 بررسی تاثیر آلایش نانوذرات اکسید روی با نقره و منگنز برکارایی تخریب فتوکاتالیستی رنگزای آلی در حضور تابش فرابنفش و مرئی افشین ملکی
20 کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی رفتار خودافشایی درشبکه های اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در سال 1396 طاهره پاشایی
21 جذب رنگزای آلی بر روی نانو ساختارهای به دست آمده از زائدات سلولزی درمحیط آبی با استفاده از فرآیند جذب سطحی تقویت شده با امواج فراصوت مهدی صفری
22 بررسی بیان سایتوکاینهای پیش التهابی مرتبط با آترواسکلروز در پاسخ به تیمار ماکروفاژها با ترکیب تری متیل آمین –N- اکساید محمد عبدی
23 اندازه گیری کمی ترکیبات تری هالومتان در آب با استفاده از تکنیک استخراج در فاز فوقانی و به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف - اسپکترومترجرمی اعظم کرانی
24 طراحی پرسشنامه استاندارد علل گرایش نوجوانان و جوانان 15 ت 30 سال به قلیان و سیگار بیان حسین زاده
25 بررسی تاثیر برنامه آموزش مداخلات غیر دارویی بر میزان درک، دانش، نگرش و عملکرد پرستاران از مهارکننده های فیزیکی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهرستان بانه در سال 1396 سینا ولیئی
26 بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران با استفاده از مدل سروکوال: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز ستار رضایی
27 بررسی شیوع خشونت فیزیکی و کلامی علیه پرستاران ایرانی: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز سحر دالوند
28 بررسی فراوانی و نوع خطای دارویی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان،1396 . سروه رضائی
29 تبیین موانع رفتارهای تغذیه ای سالم از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: تحلیل محتوای کیفی نسرین عبدی
30 بررسی ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب و اینتوباسیون دشوار: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز محمد فرج زاده
31 جستجوی راهکارهای مداخله ای مناسب برای بهبود مصرف میوه و سبزیجات در شهرستان سنندج شراره باقری
32 بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس و تحلیل عوامل مرتبط در زنان سنین باروری در ایران : یک مرور سیتماتیک و متاآنالیز مائده شرقی چلکی
33 بررسی ارتباط دینداری با استرس، افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 شهرام صادقی
34 تبیین مؤلفه های مؤثر بر انگیزه یادگیری از دیدگاه دانشجویان رشته بهداشت عمومی: یک مطالعه کیفی آرزو فلاحی
35 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین در استان کردستان: یک مطالعه سری زمانی منقطع- 95-1391 عبیدالله فرجی
36 بررسی ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو و مقایسه آن با افراد سالم محمد عبدی
37 بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C>A160-) مربوط به پروموتور ژن CDH1 با بروز سرطان پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان استان کردستان محمد عبدی
38 بررسی ارتباط سطح فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقر آهن و کم خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام مند و متاآنالیز علی منصوری
39 بررسی تاثیر تغذیه زودرس دهانی بر میزان درد پس از سزارین در بیماران بستری بیمارستان امام خمینی دیواندره1395 روناک شاهویی
40 شیوع فرسودگی شغلی در پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز ستار رضایی
41 ساختار شبکه های همکاری علمی؛ ترسیم و تحلیل شبکه های هم تألیفی و موضوعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایگاه استنادی علوم (2016-2011) معصومه انصاری
42 ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در شهر ایلام با استفاده از مدل Air Q رویا ابراهیمی
43 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهرسنندج در سال 1395 شقایق مجذوبی
44 بررسی میزان آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل در مراکزبهداشتی و بیمارستانی شهرسنندج،1395 هانا سهرابی
45 بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت بی در کارکنان در معرض خطر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در سال 1396 کیوان مارابی
46 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پری فشار خون رضا قانعی قشلاق
47 تعیین وضعیت ایمنی آرایشگران زن در مقابل ویروس عامل هپاتیت ب در شهر سنندج شراره باقری
48 ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاحساخت نانو حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات نقره وزرد پلی آلیزازین جهت تشخیص و اندازه گیری غلظت های بسیار کم از آلاینده هیدرازین نادر امینی
49 بررسی آمادگی بحران و بلایا در پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز محمد فرج زاده
50 بررسی رابطه اضطراب مرگ و افسردگی با کیفیت زندگی سالمندان شهرسقز در سال 1395 رضا قانعی قشلاق
123456789