طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 بررسی میزان بیان ژن های miR-29، miR-223، miR-122 در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد مبتلا به عفونت همزمان با هپاتیت C یا هپاتیت B و مقایسه آن با افراد سالم به کمک روش Real-time PCR محمد عبدی
2 بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 سیروان صیاد
3 : بررسی ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان محمد فرج زاده
4 بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی سلام وطن دوست
5 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران: مطالعه موردی استان کردستان 94-1392 بختیار پیروزی
6 تجمع زیستی و دفع نانوذرات اکسید مس در بافت آبشش ماهی گوپی (Poecilia reticulata) برهان منصوری
7 اثر نانوذرات نقره بر میزان سمیت یون جیوه در ماهی زبرا (مدل آزمایشگاهی) تحت شرایط کنترل شده برهان منصوری
8 قابلیت انتقال تغذیه ای نانوذرات نقره از آرتمیا سالینا به ماهی گورخری (Danio rerio) برهان منصوری
9 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بر میانگین هزینه پرداخت شده توسط بیماران بستری: مطالعه موردی استان کردستان 93-1392 بختیار پیروزی
10 تاثیرات نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین و خرچنگ دراز آب شیرین برهان منصوری
11 : بررسی ارتباط تعداد زایمانها و مدت شیردهی با تراکم استخوان و شیوع پوکی استخوان در خانم های یائسه مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته ای کردستان در سال های 93-90 سیامک درخشان
12 بررسی میزان مهارت های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 1394 بشری وهابی
13 ارزیابی کارایی بیمارستان های استان کردستان با استفاده از مدل پابن- لاسو طی دوره زمانی 93-1391 بختیار پیروزی
14 اثر نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی زبرا (Danio rerio) یونس حمه صادقی
15 بررسی شیوع پارگی منیسک و لیگامان ها و سایر یافته های پاتولوژیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز ام آر آی شهید قاضی سنندج مظفر محمودی
16 بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج از محیط یادگیری بالینی و عوامل موثر بر آن در سال 1394 مهناز صیادی
17 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج در مورد تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 احمد وهابی
18 بررسی میزان ترخیص با رضایت شخصی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی –درمانی توحید سنندج در سال 1393 سلام وطن دوست
19 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان بعثت سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 1393 سیما سورسوری
20 سنجش عملکرد نظام سلامت در زمینه های پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی خانوارهای شهر سنندج و عوامل دموگرافیک و زمینه ای موثر بر آن در سال 1393 بختیار پیروزی
21 تعیین نگرش دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود مهدی قادری
22 اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با کروم، نیکل و باریوم بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی دانیو برهان منصوری
23 بررسی اثرات همزمان نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و مس بر آسیب شناسی بافتی و تجمع زیستی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بهروز داوری
24 کاربرد نانو ذرات اکسید مس در حذف رنگزاهای آلی از محلول های آبی افشین ملکی
25 تأثیرات آسیب شناسی بافتی ناشی از نانو ذرات نقره کلوئیدی بر آبشش ماهی گورخری برهان منصوری
26 ارزیابی میزان فلوراید نوشیدنی چای سبز طبیعی در مقایسه با چای سبز فرآوری شده با اسانس افشین ملکی
27 بررسی سطح سرب، کادمیوم، روی، مس، آهن و نیکل در بافت های ماهیچه، کبد و آبشش کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سد قشلاق در شهر سنندج برهان منصوری
28 بررسی میزان شیوع بیماریهای انگلی با تاکید بر شاخص های بهداشت محیط مدارس و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهرستان سنندج پگاه بهمنی
29 ارزیابی میزان سختی آب و زمان دم چای و ارتباط آنها با میزان فلوراید آزاد شده از چایهای سبز و سیاه افشین ملکی
30 بررسی فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی جدا شده از بیماران بستری شده در بیمارستان های توحید و بعثت شهر سنندج در سال های 93-1392 بهمن محمدی
31 بررسی میزان حذف رنگزای پراکنده اورانژ 25 از محلول آبی با استفاده از نانوذرات تیتانیوم اکسید آلایش شده با آهن و عوامل مرتبط با آن بهزاد شاهمرادی
32 بررسی فراوانی مقاومت به کارباپنم درگونه کلبسیلا پنومونیه جدا شده از آزمایشگاه های تشخیصی-طبی شهر سنندج با استفاده از روشهای هاج و PCR رشید رمضانزاده
33 بررسی نقاط بحرانی مقدار کلر باقیمانده، پی اچ و کدورت شبکه ی توزیع آب شهر سنندج با استفاده از GIS بهزاد شاهمرادی
34 بررسی میزان حذف رنگزا از محلول آبی با استفاده از فریت کبالت و فریت کبالت اصلاح شده افشین ملکی
35 شناسایی و ارزیابی تاثیر پروکاریوت های بومی منابع آبی آلوده به ارسنیک بر روی حذف ارسنیک (مطالعه موردی استان کردستان) افشین ملکی
36 سنتز نانوکمپوزیتهای دندریمر پلی آمیدوآمین-هالوژن و ارزیابی کارآیی ضدمیکروبی آن در گندزدایی پساب در مقیاس پایلوت افشین ملکی
37 بررسی ارتباط بین روش زایمان و پیامدهای حاملگی در بیمارستانهای سنندج در سال 91- 1391 معصومه رضایی
38 بررسی تأثیر آموزش تغذیه به سالمندان بر تغییرات رفتار تغذیه ای آنان در زندگی زهرا کلهرزاده
39 بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در سبزیجات خوراکی سنندج افشین ملکی
40 تفاوت در اعتقادات فواید و موانع مرتبط با رفتار فعالیت جسمانی بر حسب مرحله آمادگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر سنندج(پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت) پروانه تیموری
41 حذف سرب، مس و کادمیم از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت دندریمر/TiO2 افشین ملکی
42 حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از کامپوزیتهای پلیمری نانوساختار در سیستمهای متناوب و مداوم افشین ملکی
43 سنتز نانو ذرات اصلاح شده ZnO Cu: و کاربرد آنها در تصفیه پساب رنگی افشین ملکی
44 مطالعه ریسک فاکتورهای مقاومت به ایمی پنم در سویه های انتروباکتریاسه در بیماران بستری بیمارستان توحید شهر سنندج در سال 1388 بهزاد محسن پور
45 مطالعه میزان ریزگردها در شهر سنندج از بهمن 1391 تا شهریور 1392 افشین ملکی
46 مقایسه اثر متفورمین با کنتراسپتیو خوراکی(سیپروترون کامپاند ) بر لیپید پروفایل سرم دربیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS ) سمیه ادایی
47 مقایسه رفتارهای موثرآموزشی مربیان در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گلرخ مریدی
48 مقایسه میزوپروسترول واژینال با دوز های خوراکی در القاء زایمان در حاملگی های پست ترم سوسن میرزا محمدی صادق