طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 بررسی علل وعوامل مرتبط باسطح آگاهی ارائه دهندگان خدمت در خصوص برنامه های نظام سلامت در حوزه بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 مهدی ذکایی
2 جذب رنگزای آلی بر روی نانو ساختارهای به دست آمده از زائدات سلولزی درمحیط آبی با استفاده از فرآیند جذب سطحی تقویت شده با امواج فراصوت مهدی صفری
3 بررسی بیان سایتوکاینهای پیش التهابی مرتبط با آترواسکلروز در پاسخ به تیمار ماکروفاژها با ترکیب تری متیل آمین –N- اکساید محمد عبدی
4 طراحی پرسشنامه استاندارد علل گرایش نوجوانان و جوانان 15 ت 30 سال به قلیان و سیگار بیان حسین زاده
5 بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران با استفاده از مدل سروکوال: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز ستار رضایی
6 بررسی شیوع خشونت فیزیکی و کلامی علیه پرستاران ایرانی: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز سحر دالوند
7 بررسی ارتباط بین وقفه های تنفسی خواب و اینتوباسیون دشوار: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز محمد فرج زاده
8 بررسی ارتباط دینداری با استرس، افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 شهرام صادقی
9 بررسی ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو و مقایسه آن با افراد سالم محمد عبدی
10 بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C>A160-) مربوط به پروموتور ژن CDH1 با بروز سرطان پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان استان کردستان محمد عبدی
11 بررسی ارتباط سطح فلزات سرب و کادمیوم با میزان فقر آهن و کم خونی در کودکان و زنان: یک مرور نظام مند و متاآنالیز علی منصوری
12 شیوع فرسودگی شغلی در پرستاران در ایران: یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز ستار رضایی
13 ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در شهر ایلام با استفاده از مدل Air Q رویا ابراهیمی
14 بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و بیمارستانی شهرسنندج در سال 1395 شقایق مجذوبی
15 بررسی میزان آگاهی از اصول اخلاق حرفه ای و عوامل موثر بر آن در ماماهای شاغل در مراکزبهداشتی و بیمارستانی شهرسنندج،1395 هانا سهرابی
16 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خودکارآمدی در بیماران مبتلا به پری فشار خون رضا قانعی قشلاق
17 ساخت حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاحساخت نانو حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو ذرات نقره وزرد پلی آلیزازین جهت تشخیص و اندازه گیری غلظت های بسیار کم از آلاینده هیدرازین نادر امینی
18 بررسی آمادگی بحران و بلایا در پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز محمد فرج زاده
19 بررسی رابطه اضطراب مرگ و افسردگی با کیفیت زندگی سالمندان شهرسقز در سال 1395 رضا قانعی قشلاق
20 تجزیه سونوکاتالیستی مواد هیومیک در محیط آبی با استفاده از نانوذرات اکسید منیزیم مهدی صفری
21 بررسی وضعیت موجود و مورد انتظار در تامین آسایش بیماران بستری در بخش های دیالیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 محمد فتحی
22 بررسی ابعاد حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستان شهید مدنی خرم آباد سحر دالوند
23 به فارسی: بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی از طریق شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع یک شهرستان سنندج سال1395. کامبیز ذهنی
24 تبیین نیازهای خود مراقبتی مادران باردار مبتلاء به التهاب لثه: یک مطالعه ی ترکیبی آرزو فلاحی
25 بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های سطح شهر سنندج در سال 95 زانا رمضانی
26 تاثیرآموزش مهارت های تاب آوری برامیدواری و کاهش استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی شهرستان کامیاران1395 چنگیز رستمی
27 بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOCS) موجود در هوای آرایشگاههای زنانه و مردانه شهر سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال 1395 حمزه صالح زاده
28 مقایسه تأثیر آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورت فولیو و روش مرسوم بر ادراکات دانشجویان پرستاری ازمحیط آموزشی بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز پزشکی توحید سنندج در سال1395 . محمد زاهد رخزادی
29 خوشه بندی موارد سرطان پستان در زنان استان کردستان: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت میثم الفتی فر
30 شناسایی عوامل مرتبط با تمکین به درمان در زنان مبتلاء به پوکی استخوان آرزو فلاحی
31 بررسی تاثیر آموزش بر باورهای انگیزشی و مراحل تغییر رفتار تمیز کردن دندان بر اساس الگویی فرانظریه ای در دانش آموزان شهر سنندج آرزو فلاحی
32 بررسی عوامل خطر سرطانهای تیرویید دراستان کردستان: یک مطالعه مورد شاهدی شهناز غفوری
33 بررسی ارتباط بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان محمد فرج زاده
34 بررسی میزان نیترات در انواع سبزیجات و صیفی جات پس از شستشو به روش های مختلف اعظم کرانی
35 بررسی تاثیر آموزش بهداشت برمبنای الگوی اعتقاده بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی درشهر سنندج سال 1395 پرشنگ فقیه سلیمانی
36 بررسی وضعیت مدیریت دانش در بین مدیران و اعضای هیات علمی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی روژین مهربانی
37 بررسی ارتباط نقش مدرسه و حمایت اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمیز کردن دندان براساس الگوی فرا نظریه ای در دانش آموزان شهر سنندج آرزو فلاحی
38 بررسی تاثیر ویزیت پرستاری بر میزان اضطراب و علایم حیاتی قبل از عمل در بیماران تحت جراحی فتق دیسک کمر سینا ولیئی
39 بررسی همزمان عوامل مرتبط با فشارخون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک و کلسترول تام با استفاده از مدل پاسخ های آمیخته سحر دالوند
40 مرور سیستماتیک بر گیاهان دارویی مؤثر بر پیشگیری و درمان سرطان؛ مطالعه ی جهانی کارو ثروت یاری
41 تبیین نیازهای مربیان بهداشت در آموزش رفتارهای بهداشتی به دانش آموزان: یک مطالعه کیفی آرزو فلاحی
42 بررسی دانش و نگرش مردم سنندج در رابطه با اهدای عضو وجیهه باغی
43 بررسی میزان و علل خطاهای پرستاری و موانع گزارش دهی آن در دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1395 شیرین اذراباد
44 مقایسه کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده روستایی با پزشکان عمومی دارای مطب خصوصی در استان کردستان در سال 1395 امجد محمدی بلبان آباد
45 بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن در سال 1395 نگین امانی
46 بررسی الگوی میزان بروز حوادث جاده ای استان کردستان در طی سال های 1388 تا 1393 و پیش بینی میزان بروز آن تا سال 1398 مریم پرواره
47 میزان شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای IDF ، NCEP / ATP III و JIS در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز سحر دالوند
48 بررسی سرمایه روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 غفار کریمیان پور
49 بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگا ههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از امکانات و تسهیلات و وضعیت خوابگاههای مربوطه وتاثیرآن بر وضعیت تحصیلی وسازگاری آنان فریبا طیری
50 تجربه خشونت در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: یک مطالعه ترکیبی سینا ولیئی
1234567