طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 بررسی ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو و مقایسه آن با افراد سالم محمد عبدی
2 بررسی ارتباط پلی مورفیسم (C>A160-) مربوط به پروموتور ژن CDH1 با بروز سرطان پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان استان کردستان محمد عبدی
3 بررسی آمادگی بحران و بلایا در پرستاران بیمارستان های امام خمینی و تامین اجتماعی سقز محمد فرج زاده
4 بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های سطح شهر سنندج در سال 95 زانا رمضانی
5 بررسی ارتباط بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان محمد فرج زاده
6 بررسی همزمان عوامل مرتبط با فشارخون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک و کلسترول تام با استفاده از مدل پاسخ های آمیخته سحر دالوند
7 تجربه خشونت در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: یک مطالعه ترکیبی سینا ولیئی
8 بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های قدس، توحید وبعثت. آوات سهرابیان
9 بررسی میزان بیان ژن های miR-29، miR-223، miR-122 در بیماران مبتلا به عفونت HIV و افراد مبتلا به عفونت همزمان با هپاتیت C یا هپاتیت B و مقایسه آن با افراد سالم به کمک روش Real-time PCR محمد عبدی
10 بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 سیروان صیاد
11 : بررسی ارتباط بین سندرم پاهای بیقرار و فشار خون در سالمندان محمد فرج زاده
12 بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر خودکارآمدی بیماران دارای تراکئوستومی سلام وطن دوست
13 بررسی ارتباط بین خشونت همسر با پیامدهای حاملگی در زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1394. عهدیه پرهیزکار
14 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین و میانگین هزینه پرداخت شده توسط مادران: مطالعه موردی استان کردستان 94-1392 بختیار پیروزی
15 کارایی نانو کامپوزیت Ba - TiO2 در تجزیه فوتوکاتالیستی رنگزای دایرکت بلوی 71 در حضور نور خورشید یونس حمه صادقی
16 تجمع زیستی و دفع نانوذرات اکسید مس در بافت آبشش ماهی گوپی (Poecilia reticulata) برهان منصوری
17 اثر نانوذرات نقره بر میزان سمیت یون جیوه در ماهی زبرا (مدل آزمایشگاهی) تحت شرایط کنترل شده برهان منصوری
18 قابلیت انتقال تغذیه ای نانوذرات نقره از آرتمیا سالینا به ماهی گورخری (Danio rerio) برهان منصوری
19 بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بر میانگین هزینه پرداخت شده توسط بیماران بستری: مطالعه موردی استان کردستان 93-1392 بختیار پیروزی
20 تاثیرات نانو ذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین و خرچنگ دراز آب شیرین برهان منصوری
21 : بررسی ارتباط تعداد زایمانها و مدت شیردهی با تراکم استخوان و شیوع پوکی استخوان در خانم های یائسه مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته ای کردستان در سال های 93-90 سیامک درخشان
22 بررسی تأثیر رفتار مدرسین بر میزان یادگیری بالینی از نظر دانشجویان پرستاری و مامایی در سال 1394 مهناز صیادی
23 بررسی میزان مهارت های ارتباطی بین فردی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 1394 بشری وهابی
24 ارزیابی کارایی بیمارستان های استان کردستان با استفاده از مدل پابن- لاسو طی دوره زمانی 93-1391 بختیار پیروزی
25 اثر نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی زبرا (Danio rerio) یونس حمه صادقی
26 بررسی شیوع پارگی منیسک و لیگامان ها و سایر یافته های پاتولوژیک در بیماران مراجعه کننده به مرکز ام آر آی شهید قاضی سنندج مظفر محمودی
27 بررسی پارامترهای عملیاتی بر کارایی سونوکاتالیستی نانو ذره ای دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با آهن در حذف دیازینون افشین ملکی
28 بررسی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج از محیط یادگیری بالینی و عوامل موثر بر آن در سال 1394 مهناز صیادی
29 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج در مورد تدریس اثربخش و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 احمد وهابی
30 ساخت و اصلاح غشای نانو الیافی الکتروریسی شده با نانو ذرات اکسید فلزی و بررسی توانایی آن در حذف دیازینون از مدیای آبی افشین ملکی
31 بررسی میزان ترخیص با رضایت شخصی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی –درمانی توحید سنندج در سال 1393 سلام وطن دوست
32 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان بعثت سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 1393 سیما سورسوری
33 سنجش عملکرد نظام سلامت در زمینه های پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی خانوارهای شهر سنندج و عوامل دموگرافیک و زمینه ای موثر بر آن در سال 1393 بختیار پیروزی
34 بررسی سطح سرمی ویتامین D و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. کامبیز ذهنی
35 تعیین نگرش دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود مهدی قادری
36 بررسی شیوع اختلالات خلقی-رفتاری(افسردگی،اضطراب،وسواس،ترس مرضی) در بیماران مبتلا به صرع در شهر سنندج در سال1394 مرجان رجبی
37 طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی آناتومی مقطعی مغز و جمجمه ایوب رستم زاده
38 تبیین تجارب دانشجویان درباره وابستگی به اینترنت در دانشگاههای شهر سنندج: مطالعه ای با رویکرد تحلیل محتوا آرزو فلاحی
39 بررسی دانش پرستاران در رابطه با زخم بستر ر مراکزآموزشی و درمانی توحید و بعثت شهر سنندج در سال 1393 شادیه کنعانی
40 بررسی هزینه تمام شده مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های تحت پوشش آن در استان کردستان در سال 1393 گلاله یاری
41 اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با کروم، نیکل و باریوم بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی دانیو برهان منصوری
42 بررسی حداکثر نرخ مصرف بافت ماهیچه گوسفندهای عرضه شده در شهر سنندج از جنبه فلزات سرب و کادمیوم در سال 93 برهان منصوری
43 بررسی کارایی فرایند فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی در حذف رنگزای اسید رد 18 از محلولهای آبی یحیی زندسلیمی
44 تهیه ی نقشه ی جامع کیفی منابع آب شرب روستاهای شهرستان سقز بهزاد شاهمرادی
45 بررسی اثرات همزمان نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و مس بر آسیب شناسی بافتی و تجمع زیستی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بهروز داوری
46 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و شخصیت کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1393 منیره جهانبین
47 بررسی کارایی بیومس کلزا در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی شهرام صادقی
48 استفاده از ماهی بعنوان نشانگر زیستی در تعیین کیفیت سلامت رودخانه های گاماسیاب، قره سو و سیروان افشین ملکی
49 بررسی رابطه عزت نفس، متغیرهای جمعیت شناختی، تشخیص روانپزشکی و تعداد دفعات بستری با استیگما در بیماران روانپزشکی بیمارستان قدس در سال 1393 فاتح سهرابی
50 بررسی نظرات کارآموزان و کارورزان در مورد آموزش در گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1393 محمدعزیز رسولی
123