طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته

صفحه نخست /طرح‌های تحقیقاتی خاتمه یافته
...
کلیدواژه
سال پژوهشی
 
 
 عنوانمجری اصلی
1 ترجمه و اعتبار یابی نسخه فارسی ابزار خودمراقبتی در بیماران دیابتی رضا قانعی قشلاق
2 تببین تصویر گیرندگان خدمت از پرستار خوب: یک مطالعه کیفی سینا ولیئی
3 بررسی عملکرد شبکه های بهداشت و درمان براساس توزیع نیروی انسانی و هزینه - درآمد در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397 افشین بهمنی
4 بررسی تاثیرمشاوره تغذیه برعوارض گوارشی در بیماران تحت رادیوتراپی سرطان حفره شکم ولگن مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج درسال 1397 مختار یعقوبی
5 به فارسی: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از فست فودها در هنرجویان هنرستان های دخترانه افشین بهمنی
6 بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت بین زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاور خانواده و زوجین غیرمتقاضی طلاق شهر سنندج در سال 1397 فرزانه خان پور
7 بررسی ارتباط بین نگرش و التزام عملی به نماز با مهارتهای ارتباطی بین فردی در دانشجویان شهرسنندج درسال 1397 آرزو فلاحی
8 ارزیابی تجمع زیستی و انتقال آرسنیک از خاک کشاورزی به گندم و تغییرات آن در طی فرآیندهای مختلف تبدیلی (آرد، خمیر و نان) در استان کردستان و بررسی جذب زیستی آرسنیک در محصول نهایی (نان) با شبیه سازی دستگاه گوارش انسان افشین ملکی
9 بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار ارزیابی اثرات تغییر حافظه سالمندان رضا قانعی قشلاق
10 بررسی ویژگی های روانسجی نسخه فارسی پرسشنامه بررسی دانش،نگرش و باور بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در مورد حمله قلبی هایده رضایی
11 بررسی رفتارهای جستجوی درمان والدین برای کودکان زیر 8 سال و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج؛ سال 1397 یدالله زارع زاده
12 بررسی وضعیت مصرف خود سرانه دارو و عوامل مرتبط با آن درشهر سنندج درسال 1397 ابراهیم قادری
13 تبیین راه کارهای اساتید در مدیریت رفتارهای نامطلوب دانشجویان: یک مطالعه ترکیبی سینا ولیئی
14 بررسی ملاک های اعزام و نحوه رسیدگی به بیماران حین انتقال با اورژانس هوایی استان کردستان در سال 1396 آرام کریمیان
15 بررسی کارآیی دندریمر پلی آمیدوآمین در حذف فلزات سنگین از محیط آبی افشین ملکی
16 بررسی علل وعوامل مرتبط باسطح آگاهی ارائه دهندگان خدمت در خصوص برنامه های نظام سلامت در حوزه بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 مهدی ذکایی
17 بررسی ارتباط بین تقید به فعالیتهای مذهبی با سلامت جسمانی و روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان (در راستای اولویت تعیین شده در مورد پژوهش های نماز و سلامت معنوی است) معصومه انصاری
18 یائسگی و تصور از خود در زنان شهر سنندج( مطالعه کیفی با روش پدیدار شناسی) شراره باقری
19 برآورد وزن ناتوانی ناشی از ختنه زنان و مقایسه وضعیت سلامت عمومی زنان ختنه شده با سایر زنان بختیار پیروزی
20 بررسی میزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سنندج در سال 1397 مرضیه قربانی
21 بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول واژینال روغن گل مغربی و میزوپروستول بر میزان رسیدگی سرویکس خانم های با حاملگی پس از موعد بستری در بخش زایمان بیمارستان بعثت سنندج ، 1397 روناک شاهویی
22 بررسی کیفیت مراقبت های مامایی ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج، سال 1396 روناک شاهویی
23 بررسی کیفیت خدمات سلامت ارایه شده در پایگاه های سلامت شهر سنندج در سال 96 شراره باقری
24 "بررسی میزان حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، همدان، کرمانشاه و ایلام در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و پایگاه استنادی اسکوپوس با روش آلتمتریکس" معصومه انصاری
25 بررسی تأثیر آموزش بهداشت دهان و دندان بر شاخص پلاک در کودکان مضطرب ساکن در مراکز بهزیستی، سنندج سال 1397 روژین سلیمان زاده
26 بررسی تأثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست بر درد پس از اپی زیاتومی زنان نخست زای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج، سال 1396 روناک شاهویی
27 تبیین پایبندی پرستاران به گایدلاین های بالینی: یک مطالعه کیفی سینا ولیئی
28 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رفتار سلامت قلبی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی رضا قانعی قشلاق
29 بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش پرستاران و معلمان شهر سنندج نسبت به اهدا عضو در سال 1396 فرزانه خان پور
30 بررسی میزان بیان ژنهای افلاکس پمپ در آسینتوباکتر بومانی مقاوم به تایگی سایکلین در مراکز آموزشی-درمانی سنندج در طول سال 1396 هیمن سلیمی زند
31 کاربرد مدل بزنف در بررسی عوامل موثر بر انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج پرشنگ فقیه سلیمانی
32 بررسی اپیدمیولوژیک طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا طی سالهای 1391 الی 1395 در استان کردستان لیلا ابراهیم زاده
33 بررسی وضعیت اجرای مدیریت سبز در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارائه راهکارها مطابق با استانداردها در سال 1396 خالد محمدی
34 ارزیابی ریسک حمل دستی بار با استفاده از روش های جداول اسنوک و معادله NIOSH و مقایسه نتایج آنها در کارگران کارگاه های سنگبری ابراهیم درویشی
35 بررسی وضعیت مواجه خانوارهای دارای عضو مبتلا به سرطان دستگاه گوارش با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل دمگرافیک و زمینه ای موثر بر آن: مطالعه موردی استان کردستان-1396 بختیار پیروزی
36 بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر اعتبارات تخصیصی به واحدهای تابعه دانشگاه افشین بهمنی
37 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش افسردگی زنان خانه چنگیز رستمی
38 بررسی عوامل مرتبط با عدم مراجعه خانوارهای شهری به مراکز خدمات جامع سلامت در سنندج با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی خالد رحمانی
39 پیش بینی تعداد مراجعات به اورژانس بیمارستان کوثر سنندج در سال 1396 اقبال زندکریمی
40 بررسی تاثیر " تعیین هزینه حاملهای انرژی " بر مصرف انرژی شبکه های بهداشت و درمان استان کردستان در سال 1396 فردین غریبی
41 بررسی تاثیر "مدیریت هزینه " بر مصارف وسایل مصرفی واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان کردستان فردین غریبی
42 بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396 فاطمه حیدی راد
43 بررسی نگرش ایمنی و عوامل موثر بر آن در پرسنل فوریتهای پزشکی 115 شهرستان سنندج در سال 1396 مختار یعقوبی
44 بررسی اثر محافظتی سیاه دانه بر اسپرماتوژنز و پارامترهای اسپرم در موشهای نسل اول تیمار شده با نانوذره تیتانیوم. عرفان دانشی
45 بررسی تاثیر آلایش نانوذرات اکسید روی با نقره و منگنز برکارایی تخریب فتوکاتالیستی رنگزای آلی در حضور تابش فرابنفش و مرئی افشین ملکی
46 کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی رفتار خودافشایی درشبکه های اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در سال 1396 طاهره پاشایی
47 فرسودگی شغلی از دیدگاه آموزش دهندگان سلامت: تبیین چالشها و نیازها بابک نعمت شهربابکی
48 بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 زهرا کریمی
49 جذب رنگزای آلی بر روی نانو ساختارهای به دست آمده از زائدات سلولزی درمحیط آبی با استفاده از فرآیند جذب سطحی تقویت شده با امواج فراصوت مهدی صفری
50 بررسی بیان سایتوکاینهای پیش التهابی مرتبط با آترواسکلروز در پاسخ به تیمار ماکروفاژها با ترکیب تری متیل آمین –N- اکساید محمد عبدی
12345678910...