بدنه خبر

صفحه نخست /شمارۀ آذر ماه خبرنامۀ علم ...

شمارۀ آذر ماه خبرنامۀ علم سنجی "پژواک" منتشر شد.

پنجشنبه / 30 آذر 1396

خبرنامۀ علم‌سنجی"پژواک"، با هدف انتشار اخبار علم‌سنجی، گزارش‌های علم‌سنجی، آخرین تولیدات و تغییرات رتبه‌بندی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آموزش علم‌سنجی و به منظور ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کاربران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این حوزه، توسط واحد علم‌سنجی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به صورت ماهنامه منتشر می شود.

"پژواک" را در وبسایت واحد انتشارات و علم‌سنجی دنبال کنید. 
                                                                                                           واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
بایگانی خبرها