بدنه خبر

صفحه نخست /نحوۀ درج صحیح وابستگی های ...

نحوۀ درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی

سه‌شنبه / 25 اردیبهشت 1397

جهت دریافت فایل نحوه درج افیلیشن به سامانه مدیریت امور پژوهشی قسمت دستورالعمل ها مراجعه فرمائید.
 
                                                                                                            واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بایگانی خبرها