بدنه خبر

صفحه نخست /رتبه بندی دانشگاهها و موسسات ...

رتبه بندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

سه‌شنبه / 09 مرداد 1397

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام هر ساله اقدام به رتبه بندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور می نماید. در این رتبه بندی 182 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی بر اساس 26 شاخص و در قالب 5 معیار کلی : پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و امکانات و فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی و صنعتی مورد ارزیابی قرار می گیرند.در رتبه بندی جدید با توجه به نزدیک بودن امتیاز دانشگاهها به یکدیگر و به منظور رفع خطاهای احتمالی رتبه دانشگاهها به صورت بازه ای اعلام شده است.
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت در رتبه بندی سال 95-96 پایگاه استنادی جهان اسلام در بازه رتبه ای 15-11 قرار گرفته است. 
 
واحد علم سنجی و انتشارات دانشگاه 
بایگانی خبرها