بدنه خبر

صفحه نخست /اولین فراخوان ایده های ...

اولین فراخوان ایده های فناورانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دوشنبه / 16 اردیبهشت 1398

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اولین فراخوان ایده های فناورانه را برگزار می‌نماید، لذا از کلیه‌ی علاقه‌مندان جهت شرکت در فراخوان دعوت به عمل می‌آورد
امید است برگزاری این فراخوان گامی مثبت در جهت توسعه فناوری سلامت دانشگاه بردارد.


نحوه ارسال ایده های فناورانه:
جهت ارسال و شرکت در فراخوان فایل‌های خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید. 
Email: fansel@muk.ac.ir


برنامه زمان‌بندی:
مهلت ارسال آثار: 1398/02/15 لغایت 1398/04/15


 ارتباط با ما:
 آدرس پست الکترونیک: fansel@muk.ac.ir
 آدرس سایت: muk.ac.ir 
شماره تماس مستقیم فنسل:08733664643 و داخلی 8255

بایگانی خبرها