بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری دومین جلسه هم اندیشی ...

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی چالشهای پژوهشی،فناوری و آموزشی استان توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دوشنبه / 23 اردیبهشت 1398

دومین جلسه هم اندیشی چالشهای پژوهشی، فناوری و آموزشی استان در مسیر توسعه در حوزه سلامت در روز شنبه مورخ 14/2/98  توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی با همکاری دانشکده بهداشت برگزار گردید. اهم موارد بحث شده و مورد تاکید قرار گرفته به قرار زیر می باشند:
- تهیه بانک توانمندی های دانشگاه در حیطه های تخصصی (مرتبط با سلامت) در زمینه های خدماتی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و ارسال آن به سازمانها و صنایع   
- ارسال اسم کارشناس مسئول هر سازمان و واحد صنعتی در این حوزه به همراه شماره تماس و آدرس به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت ارتباط و هماهنگی های آینده(ارسال صورتجلسه ها و دعوتنامه ها به افراد معین در هر سازمان به طوری که در جلسات پیاپی فقط یک نفر به عنوان نماینده هر سازمان حضور یابد).
- پیگیری تکمیل سامانه ساترا و اطلاع رسانی در آن خصوص به عنوان  موتور جستجوی عناوین پژوهشی خاتمه یافته و در دست اجرای دانشگاهها و سازمانها و صنایع برای جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری (سازمان برنامه و بودجه)
- عقد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاهها و مراکز و ادارات مختلف و صنعت و تلاش در جهت ایجاد واحد های فناور مشترک و همکاری در زمینه تقویت تیم سازی
- تعریف اولویتها و طرح های پژوهشی مشترک  در بطن واحدهای صنعتی و خدماتی و جامعه و مشخص نمودن نیازها و مشکلات واحد های صنعتی و سازمان ها از طریق تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک

بایگانی خبرها