بدنه خبر

صفحه نخست /اولین مدرسه ملی تابستانه نانو

اولین مدرسه ملی تابستانه نانو

دوشنبه / 23 اردیبهشت 1398

سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت‌آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش‌بنیان در حوزه‌ علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار  می‌نماید.
برگزاری TED توسط بزرگان نانوی ایران 
تاریخ برگزاری 13 الی 18 مرداد 
اطلاعات تماس:
Experts.Nano@gmail.com
هزینه ثبت نام: 390 هزار تومان 
 آخرین مهلت ثبت نام : 15 تیر با ظرفیت محدود 
بایگانی خبرها