بدنه خبر

صفحه نخست /شمارۀ دی ماه 1398 خبرنامۀ علم ...

شمارۀ دی ماه 1398 خبرنامۀ علم سنجی "پژواک" منتشر شد.

دوشنبه / 30 دی 1398

*** شمارۀ دی ماه 1398 خبرنامۀ علم سنجی "پژواک" منتشر شد ***

 

خبرنامۀ علم‌سنجی"پژواک"، با هدف انتشار اخبار علم‌سنجی، گزارش‌های علم‌سنجی، آخرین تولیدات و تغییرات رتبه‌بندی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آموزش علم‌سنجی و به منظور ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کاربران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این حوزه، توسط واحد علم‌سنجی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به صورت ماهنامه منتشر می شود. "پژواک" را در "وبسایت واحد علم سنجی و انتشارات" دنبال کنید

"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"


 
بایگانی خبرها