بدنه خبر

صفحه نخست /شمارۀ آذر ماه 1398 خبرنامۀ ...

شمارۀ آذر ماه 1398 خبرنامۀ علم سنجی "پژواک" منتشر شد.

سه‌شنبه / 26 آذر 1398

*** شمارۀ آذر ماه 1398 خبرنامۀ علم سنجی "پژواک" منتشر شد ***

 

خبرنامۀ علم‌سنجی"پژواک"، با هدف انتشار اخبار علم‌سنجی، گزارش‌های علم‌سنجی، آخرین تولیدات و تغییرات رتبه‌بندی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آموزش علم‌سنجی و به منظور ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کاربران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این حوزه، توسط واحد علم‌سنجی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به صورت ماهنامه منتشر می شود. "پژواک" را در"وبسایت واحد علم سنجی و انتشارات" دنبال کنید

"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"


 
بایگانی خبرها