بدنه خبر

صفحه نخست /ضرورت درج صحیح وابستگی های ...

ضرورت درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی

دوشنبه / 19 اسفند 1398

     پیرو سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص یکسان سازی وابستگی سازمانی (Affiliation)، واحد علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان وابستگی‌های سازمانی صحیح معاونت‌ها، مدیریت‌ها، دانشکده‌ها، مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی و مراکز تحقیقات تابع دانشگاه را در قالب فایلی تجمیعی با عنوان "نحوۀ درج صحیح وابستگی‌های سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی"، در قسمت "سامانۀ مدیریت اطلاعات پژوهشی/ دستورالعمل‌ها" اعلام نموده است. با توجه به اینکه معیار ارزشیابی مقالات، آدرس‌دهی صحیح و استاندارد اعلام شده خواهد بود؛ پژوهشگران محترم بایستی پیش از ارسال مقاله به مجلات مختلف، وابستگی سازمانی (Affiliation) مناسب خود را طبق اطلاعات مندرج استخراج و عیناً درج نمایند. در صورت مغایرت هر چند جزئی (در تقدم و تأخر کلمات، جابجایی علائم، کم و زیاد نمودن فاصله،  نحوۀ نگارش و ...) Affiliation ذکر شده در "مقالات چاپ شده" با Affiliation صحیح و استاندارد اعلام شده، امتیازات مختلف "مقالات چاپ شده" از قبیل تشویقی مقالات، امتیاز ترفیع، امتیاز جشنواره‌ها و ... برای نویسندگان مقالات محاسبه نخواهد شد.

****** لازم به ذکر است اولویت اول در درج وابستگی سازمانی، "درج مراکز تحقیقات" و در صورت عدم عضویت در مراکز تحقیقات، درج وابستگی سازمانی به شکل الگوی ذیل خواهد بود ******

"لطفاً در درج کاراکتر و فاصله‌ها دقت لازم را مبذول فرمایید"

 

**** بخش غیر قابل تغییر در وابستگی سازمانی****

    فارسی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

    English: Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

 

 واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بایگانی خبرها