بدنه خبر

صفحه نخست /بررسی مقالات اعضای محترم هیات ...

بررسی مقالات اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران از نظر سرقت علمی

یکشنبه / 24 فروردین 1399

ضمنا واحد علم سنجی و انتشارات آماده ارایه مشاوره تخصصی به اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران گرامی می باشد.
 
واحد علم سنجی و انتشارات  معاونت تحقیقات و فناوری
بایگانی خبرها