بدنه خبر

صفحه نخست /ضرورت بررسی عناوین و اطلاعات ...

ضرورت بررسی عناوین و اطلاعات مجلات در "فهرست مجلات نامعتبر و جعلی" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شنبه / 30 فروردین 1399


         به اطلاع کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران ارجمند می‌رساند؛ با توجه به وجود مجلات نامعتبر و یا جعلی در بین مجلات، لازم است پیش از انتخاب نهایی مجلۀ مورد نظر خود جهت ارسال مقاله، نسبت به بررسی عنوان و اطلاعات مجله در "فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" اقدام فرموده و در صورت نیاز به راهنمایی به کارشناس واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان؛ خانم معصومه انصاری مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است کارگاه‌های آموزشی مرتبط در این خصوص برنامه‌ریزی شده و به محض ایجاد ثبات در کنترل بیماری و اجازۀ برگزاری جلسات و کارگاه‌ها، به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و برگزار خواهند شد.

"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"

بایگانی خبرها