بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی به نسخه جدید پایگاه ...

دسترسی به نسخه جدید پایگاه اطلاعاتی PubMed

سه‌شنبه / 06 خرداد 1399

       به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران می‌رساند با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، مشکل دسترسی به نسخۀ جدید پایگاه اطلاعاتی PubMed در آدرس https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  در کل کشور برطرف شده و اکنون دسترسی کاربران به آسانی و به‌طور مستقیم به ویرایش جدید این پایگاه در نشانی https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ مقدور شده است.

      لازم به ذکر است آدرس کوتاه www.pubmed.com  برای دسترسی به بانک اطلاعاتی PubMed  فعال نیست و به جای نشانی پیشین، نشانی کوتاهwww.pubmed.gov  جایگزین شده است.

 

"واحد علم‌سنجی و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان"

 

بایگانی خبرها