بدنه خبر

صفحه نخست /درج صحیح وابستگی های سازمانی ...

درج صحیح وابستگی های سازمانی (Affiliation) واحدهای تابعۀ دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقالات علمی

سه‌شنبه / 13 خرداد 1399

       احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص یکسان‌سازی وابستگی‌های سازمانی (Affiliation)، واحد علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان وابستگی‌های سازمانی صحیح معاونت‌ها، مدیریت‌ها، دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقات تابعۀ دانشگاه را اعلام داشته است. با توجه به اینکه معیار ارزشیابی مقالات، آدرس‌دهی صحیح و استاندارد اعلام شده خواهد بود، پژوهشگران محترم بایستی پیش از ارسال مقاله به مجلات، وابستگی سازمانی (Affiliation) صحیح خود را طبق اطلاعات مندرج در فایل استخراج و عین عبارت را در مقالۀ خود درج نمایند. لازم به ذکر است فایل "نحوۀ درج صحیح وابستگی سازمانی (Affiliation) واحدهای تابعۀ دانشگاه علوم پزشکی کردستان" به همین نام در سامانۀ مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه، قسمت "دستورالعمل‌ها" بارگذاری شده است.
 
"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"
 

بایگانی خبرها