بدنه خبر

صفحه نخست /انتشار «دستورالعمل اجرایی ...

انتشار «دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان»

چهارشنبه / 14 خرداد 1399

      در راستای اجرای سیاست توسعۀ تحقیق، پژوهش و جهتدهی به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و به منظور حمایت از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان، «دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه» براساس «آییننامۀ جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»، جهت سال 1399 توسط معاونت تحقیقات و فناوری تنظیم و اعلام شده است.

       پژوهشگران ارجمند می‌توانند جهت مشاهده و بهره‌برداری از «دستورالعمل اجرایی حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان» به سامانۀ مدیریت اطلاعات پژوهشی/قسمت دستورالعمل‌ها مراجعه و نسبت به دریافت فایل اقدام نمایند.

 

"معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه"

 
بایگانی خبرها