بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی به شبکۀ نویسندگان ...

دسترسی به شبکۀ نویسندگان همکار از طریق سامانۀ علم سنجی اعضای هیأت علمی ISID

یکشنبه / 08 تیر 1399

        احتراماً به استحضار کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی می‌رساند که  در توسعۀ اخیر سامانۀ علم‌سنجی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکۀ نویسندگان همکار به صفحات افراد در سامانه افزوده شده است. با کمک این امکان که در انتهای صفحۀ پروفایل هر فرد در سامانۀ علم‌سنجی قرارگرفته است می‌توان به بررسی مقالات مشترک هر فرد با سایر اعضا پرداخت و به شبکۀ همکاری (نویسندگی مشترک مقالات) بین ایشان پی برد. با ایجاد این امکان، ضمن مشاهدۀ شبکه، امکان مشاهدۀ گسترش شبکه و یا جابحایی آن با کلیک روی عکس یا نام هر فرد، وجود دارد. در این شبکۀ همکاری، امکان مشاهدۀ افراد تا 50 نویسنده همکار، به صورت درون دانشگاهی، ملی و یا کلی وجود دارد.

 

"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"

 

بایگانی خبرها