بدنه خبر

صفحه نخست /عدم استفاده از شاخص SCImago ...

عدم استفاده از شاخص SCImago Journal Rank یا SJR در روندها و تصمیم گیری های پژوهشی و آموزشی

سه‌شنبه / 28 مرداد 1399

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران گرامی می‌رساند؛

 

نظر به اطلاع‌رسانی معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم شفافیت و یا اشتباه در محاسبۀ شاخص SCImago Journal Rank یا SJR، استفاده از شاخص SJR و چارک‌های مجلات مبتنی بر آن و اطلاعات سایت SCImago Journal Rank در روندها و تصمیم‌گیری‌های پژوهشی و آموزشی، اعم از ارتقاء و ترفیع اعضای هیات علمی، تخصیص گرنت‌ها و منابع پژوهشی، ارزیابی‌ها و ارزشیابی‌های اعضای هیات علمی و امتیازدهی مقالات، جشنواره‌ها و انتخاب مجلات و پژوهشگران برتر و مشابه آن توصیه نمی‌شود. بنابراین به منظور دقت و صحت بیشتر در ارزیابی‌های پژوهشی، به جای شاخص فوق، از شاخص CiteScore که توسط بانک اطلاعاتی Scopus محاسبه و گزارش می‌شود و یا شاخص Impact Factor استفاده خواهد شد.

اطلاعات مربوط به آخرین ویرایش شاخص‌های CiteScore و IF مجلات و چارک‌های محاسبه شده براساس آن در سامانه منبع‌یاب در نشانیhttps://rsf.research.ac.ir   در دسترس است. لازم به ذکر است که چارک‌(Q)های سامانۀ منبع‌یاب براساس شاخص‌های CiteScore و IF بوده و ارتباطی به شاخص SJR ندارد.

 

"واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان"

 

بایگانی خبرها