بدنه خبر

صفحه نخست /لزوم تحویل نسخه چاپی یا ...

لزوم تحویل نسخه چاپی یا الکترونیکی کتب تایید شده به شورای انتشارات دانشگاه

دوشنبه / 31 شهریور 1399

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان می رساند که صدور هر گونه گواهی و یا تاییدیه کتاب منوط به تحویل دو نسخه چاپی یا نسخه الکترونیکی کتاب تایید شده در شورای مذکور که مزین به لوگوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گشته است می باشد. اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بایگانی خبرها