بدنه خبر

صفحه نخست /کسب رتبه علمی پژوهشی مجله ...

کسب رتبه علمی پژوهشی مجله Chronic Diseases Journal

شنبه / 12 مهر 1399

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران می رساند که مجله انگلیسی زبان دانشکده پزشکی (Chronic Diseases Journal)موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی شد.مطابق با نامه شماره 2735/700/د مورخ 12/7/1399 دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص رتبه علمی پژوهشی به مجله  Chronic Diseases Journal دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان مراتب بررسی و به استناد مصوبات جلسه 121 کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور روز دوشنبه مورخ 7/7/1399 بررسی و با اعطای رتبه علمی پژوهشی مشروط به مدت یک سال موافقت بعمل آمد. ضمن تبریک به کلیه پژوهشگران و محققین دانشگاه موفقیت روزافزون را برای کلیه دست اندرکاران این نشریه از خداوند منان خواستاریم.

بایگانی خبرها