بدنه خبر

صفحه نخست /شروع فرایند انتخاب پژوهشگران ...

شروع فرایند انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه های پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 1399

پنجشنبه / 22 آبان 1399

به طلاع کلیه پژوهشگران گرامی و اعضا محترم هیات علمی می رساند همچون سالیان گذشته، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه نسبت به انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برتر در حوزه های پژوهشی و فناوری در سال 1399 اقدام خواهد نمود. به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم معرفی پژوهشگران برتر امسال به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. آئین نامه انتخاب فعالیتهای پژوهشی و فناوری برتر سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی کردستان در قسمت دستورالعملهای سامانه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه(http://research.muk.ac.ir/_Pages/Default.aspx) قابل دسترسی است. توجه به موارد زیر ضروری است: 1- متقاضیان محترم حداکثر تا پایان وقت اداری 1 آذر ماه 99 باید مدارک و مستندات خود را تحویل دهند. به مدارکی که بعد از این تاریخ ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2- اعضای محترم هیات علمی متقاضی انتخاب بعنوان "پژوهشگر برتر هیات علمی" مدارک خود را به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه تحویل دهند. 3- متقاضیان سایر بندهای آئین نامه، مدارک خود را به سرکار خانم میدیا باباحاجیانی (دانشکده پزشکی، طبقه اول، اتاق 111) تحویل دهند.
بایگانی خبرها