بدنه خبر

صفحه نخست /انعقاد تفاهم نامه همکاری های ...

انعقاد تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پنجشنبه / 22 آبان 1399

دکتر افشین ملکی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد. وی خاطر نشان کرد به منظورگسترش همکاریهای پژوهشی وفناوریبا هدف اعتلای توانمندی‌های داخلی و رفع نیازهای کشور،تفاهم‌نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین اداره کل استاندارد استان کردستان ودانشگاه علوم پزشکی کردستان منعقد گردید. به موجب این تفاهم‌نامه دوطرف متعهدمی‌گردندکه عزم مشترک،همکاری صمیمانه وتلاش مستمری رابرای فراهم‌سازی زمینه‌های نوآوری وشکوفایی هرچه بیشترصنعت کشوربا انجام همکاری های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف را فراهم آورند.

 

بایگانی خبرها