بدنه خبر

صفحه نخست /تمدید زمان شرکت در فرآیند ...

تمدید زمان شرکت در فرآیند انتخاب پژوهشگران برتر

شنبه / 01 آذر 1399

به اطلاع میرساند بنابر درخواست های مکرر از طرف پژوهشگران و همکاران گرامی؛ زمان شرکت در فرآیند انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر سال ۱۳۹۹ و تحویل مستندات تا روز پایان وقت اداری روز دوشنبه 3 آذر ماه 1399 تمدید گردید.
بایگانی خبرها