بدنه خبر

صفحه نخست /فهرست مجلات نامعتبر و جعلی ...

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی اعلام شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چهارشنبه / 17 آذر 1395

با توجه به پیچیدگی فرآیند شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی و لزوم معرفی و اطلاع‌رسانی این گروه از مجلات به جامعۀ علمی پزشکی کشور، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به ارزیابی مجلات موجود نموده و فهرست مجلات نامعتبر و جعلی را در نشانی  http://blacklist.research.ac.ir  منتشر کرده است. لازم به ذکر است مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات مربوطه که از تاریخ اول ژانویه 2017 میلادی و بعد از آن در این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هرگونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهند بود. این مقالات برای ارتقاء، ترفیع، تشویق و پاداش مقالات، ارائه مقالۀ حاصل از طرح‌ تحقیقاتی، شرکت در جشنواره‌های رازی،‌ شهید مطهری و هرگونه جشنواره‌های دانشگاهی و نیز سایر فرآیندهای علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان فاقد ارزش و هرگونه امتیاز خواهند بود و به عنوان مقالۀ منتج از پایان‌نامه، برای دفاع پایان‌نامۀ دانشجویان و مقالات ارائه شده جهت اخذ پذیرش در رشته‌های دکترای پژوهش محور نیز قابل قبول نخواهد بود.

بایگانی خبرها