بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی آزمایشی (Trial) ...

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی ناشر Wiley با عنوان Essential Evidence Plus (EE+)

شنبه / 20 آذر 1395

      پیرو مذاکرات صورت ‌گرفته از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ تصمیم‌سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان Essential Evidence Plus (EE+)  از طریق نشانی الکترونیکی http://www.essentialevidenceplus.com تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است. فایل آموزشی نحوۀ دسترسی و استفاده از پایگاه در بخش "دستورالعمل های سامانۀ مدیریت اطلاعات پژوهشی" درج شده است.


بایگانی خبرها