بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی آزمایشی (Trial) ...

دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات ناشر British Medical Journal)BMJ)

یکشنبه / 28 آذر 1395

        به اطلاع پژوهشگران محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان می رساند؛ پیرو مذاکرات صورت‌گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر British Medical Journal؛ BMJدسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس http://journals.bmj.com/site/journal و به مدت سه ماه (پایان اسفندماه سال 1395) فراهم شده است. ناشرBMJ در حال حاضر 64 عنوان نشریه منتشر می‌کند که از این تعداد 31 عنوان Open Access هستند (به رایگان در دسترس هستند) و دسترسی به 33 عنوان دیگرِ آن که مبتنی بر پرداخت حق اشتراک هستند، در حال حاضر برای دانشگاه میسر شده است.

 

بایگانی خبرها