بدنه خبر

صفحه نخست /دانشگاه علوم پزشکی کردستان ...

دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار، به جمع دانشگاه های برتر کشور در نظام رتبه بندی ESI پیوست

یکشنبه / 10 بهمن 1395

      در ویرایش اخیر نظام رتبه بندی جهانی ESI یاEssential Science Indicators ژانویۀ 2017، دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار، به جمع دانشگاه‌های برتر کشور در نظام رتبه‌بندی ESI پیوسته است.  

 

 

 


واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها