بدنه خبر

صفحه نخست /رتبۀ دانشگاه علوم پزشکی ...

رتبۀ دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر اساس رتبه بندی webometrics

شنبه / 16 بهمن 1395

براساس رتبه‌بندی اولیۀ Webometris (Ranking Web of Universities) در ژانویۀ 2017؛ دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی در جایگاه 13 قرار گرفت. 

 واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بایگانی خبرها