بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی به مجلات علمی-پژوهشی ...

دسترسی به مجلات علمی-پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

جمعه / 26 خرداد 1396

به اطلاع می‌رساند بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور، با هدف ارائه کامل اطلاعات
 مجلات علمی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشانی http://journals.research.ac.ir پیاده‌سازی، اجرا و قابل دسترس است. درحال حاضر اطلاعات بیش از 400 عنوان مجله علمی پژوهشی وزارت بهداشت، شامل عنوان، شاپا، موضوع، آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام سردبیر و مدیرمسئول مجله، تاریخ اعتبار و بانک‌های اطلاعاتی نمایه‌‌کنندۀ مجله، در این بانک موجود و قابل بازیابی لحظه‌ای است. علاوه بر آن، اطلاعات نحوۀ انتشار به‌هنگام و یا تعداد شماره‌های تأخیردار هر مجله نیز در سامانۀ مذکور، به صورت خودکار، روزانه رصد، ثبت و ارائه می‌شود. اطلاعات این سایت جهت انتخاب مجلۀ مناسب و وضعیت نمایۀ مجلات، به منظور ارزیابی مجلات قابل استفادۀ پژوهشگران خواهد بود. اطلاعات این سامانه از خرداد ماه 1396، مبنای سنجش و اِحراز اعتبار، رتبه و بانک اطلاعاتی نمایه کننده مجلات علوم پزشکی کشور خواهد بود. 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها