بدنه خبر

صفحه نخست /مقالات Q1 پژوهشگران دانشگاه ...

مقالات Q1 پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان،در پایگاه استنادی Scopus خرداد 1396 (May 2017)

دوشنبه / 29 خرداد 1396

شاخص SJR به‌طور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس و برپایۀ میزان استنادهای دریافتی آنها محاسبه و از طریق پایگاه Scimagojr ارائه می‌شود. در این پایگاه براساس شاخص SJR، مجلات به چهار چارک (Q=Quartile) تقسیم می‌شوند که بالاترین میزان شاخص SJR مربوط به چارک اول یا Q1 است. با توجه به اهمیت مجلات Q1 در حوزه‌های موضوعی مختلف؛ لیست مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نمایه شده در مجلات Q1 پایگاه اطلاعات استنادی Scopus تا خرداد 1396(May 2017)، در وب سایت علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان قابل مشاهده و دسترسی است.

 

 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان


بایگانی خبرها