بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ کتاب "راهنمای تصویری ...

چاپ کتاب "راهنمای تصویری پایگاه اطلاعات استنادی و ابزارهای علم سنجی؛ Scopus، Scimago، ORCID (جلد اول)

چهارشنبه / 20 اردیبهشت 1396

         کتاب "راهنمای تصویری پایگاه اطلاعات استنادی و ابزارهای علم سنجی؛ Scopus، Scimago، ORCID (جلد اول)" واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان چاپ شد.

عنوان: راهنمای تصویری پایگاه اطلاعات استنادی و ابزارهای علم سنجی؛ Scopus، Scimago، ORCID (جلد اول)

12334

تألیف و تنظیم: معصومه انصاری؛ کارشناس علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
صفحه آرایی و ویراستاری: الهام رضوانی گیل کلائی، معصومه انصاری
سال نشر: بهار 1396
شابک: 6-254-449-600-978
مشخصات نشر:
 گرگان: انتشارات نوروزی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، 1396
تعداد صفحات:
 103

 


اهداف: مجموعۀ حاضر درصدد است؛ پایگاه استنادی اسکوپوس و دو ابزار مهم علم سنجی یعنی شناسۀ علمی پژوهشگران (ORCIDD) و پورتال رتبه بندی مجلات و کشورهای Scimago را به شکل مصور، معرفی کند. با توجه به اینکه دسترسی به پایگاه اطلاعات استنادیScopus و ابزارهای مذکور، به عنوان چند ابزار کاربردی در حوزۀ علم سنجی، برای پژوهشگران کشور فراهم شده است، امید است این مجموعۀ کاربردی که حاصل تلاش واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان است، مورد استفادۀ همۀ پژوهشگران کشور قرار گرفته و در جهت ارتقای علمی آنان مفید واقع گردد.

دربارۀ کتاب: آنچه این مجموعه را از سایر مجموعه های مشابه متمایز می کند؛ آموزش گام به گام تصویری و تکیه بر تصاویر به جای متن  نوشتاری، کیفیت و روزآمدی  تصاویر ارائه شده و سرعت انتقال اطلاعات است. در این مجموعه سعی شده است تا مطالب به صورت  کاربردی و به نحوی ساده ارائه گردد. امید است با استفاده از این مجموعه؛ امکان گزارش گیری و جست وجوی مؤثرتر در پایگاه اطلاعات استنادی Scopus و پورتال Scimago و تعریف شناسه های کاربردی ارائه شده از سوی ناشر الزویر، برای پژوهشگران تسهیل شود.

 واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها