بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی به مقالات پراستناد 10 ...

دسترسی به مقالات پراستناد 10 سال اخیر دنیا در Classic papers

یکشنبه / 18 تیر 1396

دسترسی به مقالات پراستناد ۱۰ سال اخیر دنیا در Classic papers

مقالات کلاسیک گوگل اسکالر؛ گزینۀ جدید گوگل اسکالر برای معرفی مقالات پراستناد دنیا در ۱۰ سال اخیر (2017-2006) است. آمار اعلام شده از سوی گوگل اسکالر مربوط به ماه می ۲۰۱۷ است. امکان شناسایی مقالات پر استناد در حوزه‌ها‌ی موضوعی مختلف با این گزینه، ایجاد شده است. مقالات کلاسیک؛ شامل پژوهش‌های بدیع به زبان انگلیسی است و شامل مقالات مروری، مقالات مقدماتی، سرمقاله‌ها، راهنماها و دستورالعمل‌ها، یادداشت‌ها و .. نمی‌شود.

مقالات کلاسیک گوگل اسکالر (مقالات پراستناد دنیا در10 سال اخیر) را در مسیر زیر و "سامانۀ مدیریت امور پژوهشی" مشاهده کنید.

/Metrics
             View Classic Paper 

 

                                                                                                  واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

بایگانی خبرها