بدنه خبر

صفحه نخست /اطلاع از آخرین و جدیدترین ...

اطلاع از آخرین و جدیدترین گزارش های تولیدات علمی پژوهشگران و رتبه بندی های دانشگاه علوم پزشکی کردستان

جمعه / 23 تیر 1396

برای اطلاع از آخرین و جدیدترین گزارش‌های تولیدات علمی پژوهشگران و رتبه بندی‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نحوۀ درج صحیح وابستگی سازمانی واحدهای تابع دانشگاه، راهنماهای آموزشی، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی، بانکها و پیوندهای مفید، ژورنال‌یاب‌های داخلی و خارجی، شماره‌های خبرنامۀ علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (پژواک) و اطلاعیه‌های مهم علم‌سنجی به سایت واحد علم سنجی (لینک موجود در سایت معاونت تحقیقات و فناوری) مراجعه فرمایید.

 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها