بدنه خبر

صفحه نخست /برگزاری چهارمین فراخوان ...

برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

یکشنبه / 25 تیر 1396

             احتراما با عنایت به برگزاری چهارمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر،  علاقمندان واجد شرایط جهت ثبت نام می توانند به سامانه rcd.research.ac.ir مراجعه و اقدام به تکمیل فرم های مربوطه در این سامانه نمایند. شایان ذکر است که مهلت ثبت نام حداکثر تا 15/5/96 می باشد.  (تلفن های دبیرخانه شورای برنامه پزشک پژوهشگر 81455196 و 81455194 می باشد).

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سامانه مدیریت امور پژوهشی قسمت دستورالعمل ها مراجعه نمائید.  
بایگانی خبرها