بدنه خبر

صفحه نخست /همزمان با هفته دولت، از فاز ...

همزمان با هفته دولت، از فاز دوم توسعۀ سامانۀ علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد

یکشنبه / 12 شهریور 1396

به اطلاع می‌رساند با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همزمان با هفته دولت، از فاز دوم توسعۀ سامانۀ علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.

در توسعۀ اخیر، اطلاعات پروفایل Google Scholar اعضای هیئت علمی نیز به پروفایل سامانۀ علم‌سنجی ایشان افزوده شد. بدین‌ترتیب در صفحۀ اصلی سامانۀ علم‌سنجی در آدرس http://isid.research.ac.ir با انتخاب دکمۀ Google Scholar در بخش میانی صفحه، اطلاعات و شاخص‌های اعضای هیات علمی براساس پروفایلGoogle Scholar ایشان قابل مشاهده، ارزیابی و رصد خواهد بود. با توجه به اینکه پروفایل Google Scholar افراد دربرگیرنده تمامی مقالات منتشرشدۀ ایشان از جمله مقالات فارسی است، در حال حاضر تمامی مقالات اعضای هیات علمی از جمله مقالات فارسی، در سامانۀ مذکور مورد محاسبه و پایش قرار می‌گیرد.

*** لازم به ذکر است که پیش‌فرض سامانه همچنان، مقالات و شاخص‌های بانک اطلاعاتیScopus  است. 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها