بدنه خبر

صفحه نخست /ضرورت تعریف پروفایل Google ...

ضرورت تعریف پروفایل Google Scholar Citation توسط اعضای هیئت علمی

شنبه / 15 مهر 1396

با توجه به رونمایی از اطلاعات پروفایل Google Scholar اعضای هیئت علمی در فاز دوم توسعۀ سامانۀ علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد امکان مشاهده، ارزیابی و رصد اطلاعات مربوط به تولیدات علمی ایشان؛ ضرورت دارد اعضای محترم هیئت علمی که تاکنون موفق به تعریف این پروفایل نشده‌اند، تا پایان شهریور ماه جاری، با استفاده از راهنمای تعریف پروفایل Google Scholar نسبت به تعریف و فعال‌سازی پروفایل خود اقدام کرده و URL پروفایل خود را همراه با نام و نام خانوادگی، به نشانی پست الکترونیک sci@muk.ac.ir ارسال فرمایند.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سؤال در روند تعریف پروفایل با کارشناس علم‌سنجی دانشگاه؛ خانم انصاری، به شمارۀ تماس 33664649  تماس حاصل فرمایید.

 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها