بدنه خبر

صفحه نخست /شمارۀ شهریور ماه خبرنامۀ علم ...

شمارۀ شهریور ماه خبرنامۀ علم سنجی "پژواک" منتشر شد.

پنجشنبه / 30 شهریور 1396

خبرنامۀ علم‌سنجی"پژواک"، با هدف انتشار اخبار علم‌سنجی، گزارش‌های علم‌سنجی، آخرین تولیدات و تغییرات رتبه‌بندی علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آموزش علم‌سنجی و به منظور ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کاربران دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این حوزه، توسط واحد علم‌سنجی و زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به صورت ماهنامه منتشر خواهد شد. 

"پژواک" را در وبسایت واحد انتشارات و علم‌سنجی دنبال کنید.  

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها