بدنه خبر

صفحه نخست /به اطلاع پژوهشگران ارجمند می ...

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند جهت تبدیل وضعیت طرح به وضعیت "خاتمه یافته"، تکمیل فرم "خبر منتج از طرح تحقیقاتی خاتمه یافته" و بارگذاری آن در سامانۀ مدیریت اطلاعات پژوهشی الزامی است.

جمعه / 05 آبان 1396

       با توجه به درج خبر منتج از طرح تحقیقاتی خاتمه یافتۀ شما بر اساس فرم "کاربست نتایج تحقیقات؛ ترجمان و انتقال دانش" در "پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور" به نشانی http://news.research.ac.ir/، لطفاً نسبت به تکمیل دقیق و صحیح "فرم کاربست نتایج تحقیقات ترجمان و انتقال دانش" اقدام فرمایید.         

 

واحد کاربست نتایج تحقیقات، ترجمان و انتقال دانش

بایگانی خبرها