بدنه خبر

صفحه نخست /دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ...

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در میان بیست و دو مؤسسۀ ایرانی در رتبه بندی URAP قرار گرفت

سه‌شنبه / 16 آبان 1396

         ویرایش ۲۰۱۷ رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی «یورَپ» اعلام شد. در این ویرایش که دربارۀ جایگاه مؤسسه‌های جهان منتشر می‌شود، نام ۲۲ مؤسسۀ ایرانی (دانشگاه و مرکز آموزش عالی) در میان ۲۵۰۰ مؤسسۀ برتر جهان به چشم می‌خورد. در این رتبه‌بندی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جایگاه نوزدهم ایستاد. تعداد مقاله‌ها، تعداد استنادها، تعداد کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی و همکاری جهانی، شش سنجۀ اصلی نظام «URAP» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی هستند.

                                                                                                            واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها