بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی ...

دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ مجلات ناشر JAMA، فراهم شد

چهارشنبه / 24 آبان 1396

      به اطلاع می‌رساند با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمیِ معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ناشر JAMA، دسترسی به مجموعۀ مجلات ناشر فوق به مدت سه ماه برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان فراهم شده است. ناشر مذکور 12 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم بالینی پزشکی منتشر می‌کند. علاوه بر این، JAMA Network دربرگیرندۀ فیلم‌ها و فایل‌های صوتی آموزشی و منابع آموزش مداوم پزشکی است.

                                                                                                           واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
بایگانی خبرها