بدنه خبر

صفحه نخست /سامانه منبع یاب، ابزاری برای ...

سامانه منبع یاب، ابزاری برای جست وجوی 80 هزار عنوان مجله و کتاب

شنبه / 02 تیر 1397

          دسترسی به سامانۀ منبع‌یاب، ‌ابزار جست‌وجو و دسترسی به اطلاعات بیش از ۸۰ هزار عنوان مجله، کتاب و راهنمای علوم پزشکی، توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده است. در این سامانه می‌توانید به اطلاعات موضوعی، ناشر، مجلات و کتاب‌های رشته خود دسترسی، مجلۀ مناسب برای انتشار مقالات خود را یافته و شاخص‌های علم‌سنجی مجلات را بررسی کنید.

        با نشانی های http://rsf.research.ac.ir/ و http://www.inlm.ir/ به منبعیاب دسترسی خواهید داشت. 
                                                                                                            
                                                                                                           واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
بایگانی خبرها