بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی ...

دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعۀ بالینی DynaMed Plus فراهم شد

دوشنبه / 29 آبان 1396

            به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمیِ معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعۀ DynaMed Plus (که یک منبع مرجع تصمیم‌سازی بالینی مشابه UpToDate است) از 8 آبان ماه 1396 به مدت سه ماه برای پژوهشگران دانشگاه فراهم شده است. جهت دسترسی به پایگاه یاد شده به نشانی  http://dynamed.com/home مراجعه نمائید.

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایگانی خبرها