بدنه خبر

صفحه نخست /دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ...

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در رتبه دوازدهم دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی جهانی ESI

یکشنبه / 19 آذر 1396

مبنای این رتبه بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات پر استناد (دارای بیشترین استناد) در مجلات منتخب پایگاه ISI Web of Science در فاصله ده سال و هشت ماه سال 2017 از ژانویه تا آگوست است. نتایج  این رتبه بندی در ویرایش جدید نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی کردستان از میان  16 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در جایگاه دوازدهم ایستاده است. لازم به ذکر است که دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه ،جندی شاپور اهواز و اراک برای اولین بار در این نظام رتبه بندی وارد شده اند و به ترتیب در رتبه های 13و 14و 16 قرار گرفته اند.
 
    واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
بایگانی خبرها