بدنه خبر

صفحه نخست /دسترسی آزمایشی دانشگاه به ...

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلمهای آموزشی مجله JOVE

یکشنبه / 03 دی 1396

 دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلمهای آموزشی مجله JOVE  به مدت سه ماه فراهم  شده است، ناشرJOVE بیش از 7000 عنوان مقالۀ تصویری در موضوعات علوم پایه و بالینی پزشکی، علوم دارویی و سایر رشته های علمی منتشر کرده است.در ضمن راهنمای مختصر مجموعه فوق به پیوست جهت استفاده موجود می باشد.

 
 
    واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
 
 

بایگانی خبرها