بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ کتاب "واژه نامۀ علم سنجی"

چاپ کتاب "واژه نامۀ علم سنجی"

دوشنبه / 25 دی 1396

کتاب "واژه نامۀ علم سنجی" واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان چاپ شد

عنوان"واژه نامۀ علم سنجی"


تألیف و تنظیم: محمد فلاح، دکتر علیرضا نوروزی، معصومه انصاری
صفحه آرایی: الهام رضوانی گیل‌کلائی
سال نشر: زمستان 1396
شابک: 1-460-449-600-978
مشخصات نشر: گرگان: انتشارات نوروزی با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، سال 1396
تعداد صفحات: 110ص.

 

دربارۀ کتاب: تأکید اصلی این کتاب بر واژگان تخصصی حوزۀ اطلاع‌سنجی، کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و وب‌سنجی است. این واژه‌نامه هنگام جستجوی اطلاعات، مطالعه و ترجمه متون انگلیسی در انتخاب برابر نهاده‌های مناسب در حوزه‌های مذکور جهت استفادۀ کارشناسان پژوهشی، متخصصان علم‌سنجی و کتابداران و دانشجویان حوزه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی مناسب است.

 

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

بایگانی خبرها