اولویت‌های پژوهشی

صفحه نخست /اولویت‌های پژوهشی
...
کلیدواژه
دپارتمان
 
 

فهرست اولویت‌ها

 کدعنواندپارتمان
1243-1394بررسي وضعيت كيفي امبولانس هاي اورژانس 115 معاونت درمان
2242-1394بررسي تاثير اموزش از طريق رسانه هاي گروهي بر ميزان اگاهي مردم نسبت به مراقبت هاي سوانح و فوريت هاي پزشكي معاونت درمان
3241-1394بررسي علل تاخير در رسيدن اورژانس بر بالين مصدوم معاونت درمان
4240-1394بررسي ديدگاه و رضايتمندي شهروندان از خدمات اورزانس بيمارستاني معاونت درمان
5239-1394تالاسمي در استان كردستان و مقايسه ان با استانهاي ديگر معاونت درمان
6238-1394مطالعه تالاسمي فاميلي در استان كردستان معاونت درمان
7237-1394بررسي ميزان مصرف فاكتورهاي انعقادي توسط بيماران هموفيلي استان كردستان و عوامل موثر بر ان معاونت درمان
8236-1394بررسي عوارض قلبي در بيماران دياليزي استان كردستان معاونت درمان
9235-1394بررسي كفايت دياليز در بيماران دياليزي استان كردستان معاونت درمان
10234-1394بررسي مقايسه اي علائم اورمي در بيماران نارسايي كليه ديابتي با ساير علل دياليز معاونت درمان
11233-1394بررسي مقايسه اي تاثير دو فراورده تجاري اپركس و پي دي پوتئين بر هموگلوبين و هماتوكريت بيماران همودياليزي معاونت درمان
12232-1394بررسي نرخ رشد بيماران دياليزي استان كردستان و مقايسه ان با ساير استان ها معاونت درمان
13231-1394بررسي نرخ رشد بيماران دياليزي و عوامل موثر بر ان معاونت درمان
14230-1394بررسي علل اختلال كار كرد كاتتر همو دياليز در بيماران دياليزي در شهر سنندج در سال 1393 معاونت درمان
15229-1394بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي و خود پنداري در بيماران همو دياليزي و پيوند كليه در استان كردستان معاونت درمان
16228-1394بررسي علل عدم رضايت به اهداي عضو در خانوادهاي بيماران مرگ مغزي معاونت درمان
17227-1394برسي نگرش ائمه جماعت از مسئله اهداي عضو معاونت درمان
18226-1394بررسي ميزان اگاهي پرسنل ICU بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي از مفهوم مرگ مغزي معاونت درمان
19225-1394بررسي نگرش و سطح اطلاعات جامعه معلمين سطح دبيرستانها از اهداي عضو معاونت درمان
20224-1394محاسبه قيمت تمام شده خدمات (آزمايشگاه، راديولوژي و ...) معاونت درمان
21223-1394بررسي تعرفه هاي دولتي و خصوصي با درآمد بيمه شدگان معاونت درمان
22222-1394بررسي ميزان رعايت اصول تشخيص نويسي در پرونده هاي بيماران بستري درمراكز تابعه معاونت درمان
23221-1394بررسي مشكلات سيستم اطلاعات بيمارستان HIS معاونت درمان
24220-1394بررسي عوامل موثر بر توريسم درماني معاونت درمان
25219-1394بررسي مشكلات روانشناختي كاركنان در حوزه كاري معاونت درمان
26218-1394بررسي علل برگشت مجددبيماران بعد از ترخيص معاونت درمان
27217-1394ارزيابي كيفيت خدمات درمراكز تابعه با توجه به مدل هاي مختلف سنجش رضايتمندي (سروكوال-كانو....) معاونت درمان
28216-1394بررسي فرصتها و چالشهاي پيش روي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در خصوص توريسم درماني معاونت درمان
29215-1394بررسي ميزان و علل ترخيص با ميل شخصي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانها معاونت درمان
30214-1394بررسي ميزان پرونده هاي بلاتكليف (فراري و....) در مركز درماني و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش آن معاونت درمان
31213-1394بررسي علل كسورات اعمال شده بر اسناد بيمارستاني از طرف سازمانهاي بيمه گر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش معاونت درمان
32212-1394مطالعه در خصوص هزينه ها و درآمدهاي دانشگاه در بخش درمان به صورت مداخله ايي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها همراه با افزايش كيفيت خدمات معاونت درمان
33211-1394مطالعه در خصوص قيمت تمام شده خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي معاونت درمان
34210-1394بررسي ميزان تاثير ماموگرافي در تشخيص به موقع بيماران مبتلا به كنسر برست در استان كردستان معاونت درمان
35209-1394بررسي عوارض استفاده از مواد كنتراست زا در تصويربرداري ها معاونت درمان
36208-1394بررسي ميزان بروز سرطان و بيماري هاي ژنتيكي در پرتوكاران استان كردستان معاونت درمان
37207-1394بررسي تاثير روش IMRT در دز دريافتي بيماران سرطاني معاونت درمان
38206-1394بررسي ميزان افزايش كيفيت زندگي بيماران سرطاني استان كردستان پس از درمان به روش راديوتراپي معاونت درمان
39205-1394بررسي اثرات تشعشع بر جنين در پرتوكاران باردار معاونت درمان
40204-1394بررسي خطرات سونوگرافي بر جنين در مادران باردار معاونت درمان
41203-1394بررسي تاثيرات MRI بر فعاليت فيزيولوژيك بدن معاونت درمان
42202-1394بررسي علل افزايش گرافي هاي پرتابل در بخش اورژانس بيمارستان هاي استان و روشهاي كاهش آن معاونت درمان
43201-1394مطالعات مداخله اي در خصوص تاثير آهن زداي خوراكي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور معاونت درمان
44200-1394بررسي ميزان بروز موارد جديد ام اس در سالهاي 1392و1393 در مقايسه با سالهاي 1390و 1391 در شهرستان سنندج معاونت درمان
45199-1394بررسي علل ايجاد ESRD در شهرستان سنندج معاونت درمان
46198-1394بررسي ميزان بروز موارد جديد نارسايي مزمن كليه در سنين كمتر از 40 سال در دو سال اخير معاونت درمان
47197-1394بررسي ميزان تاثير اجراي گايدلاين هاي پرستاري در افزايش ارائه كيفيت خدمات در بخش هاي جراحي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 92 معاونت درمان
48196-1394بررسي موانع گزارش دهي خطاهاي پزشكي از ديدگاه سرپرستاران بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كردستان معاونت درمان
49195-1394بررسي ميزان رضايتمندي كادر پرستاري از اجراي قانون ارتقاي بهره وري در سال 91 معاونت درمان
50194-1394بررسي ميزان تاثير اجراي نظام مراقبت مرگ پري ناتال در كاهش مرگ و مير نوزاد در بيمارستانهاي سطح شهر سنندج معاونت درمان
123456