مشخصات طرح

صفحه نخست /مقایسه سطح بیومارکرهای ...
عنوان مقایسه سطح بیومارکرهای سرویکوواژینال فیبرونکتین HCG و CRP سرم درمادران نخست زا با زایمان زودرس و زایمان ترم
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)