مشخصات طرح

صفحه نخست /غربالگری کانسر پستان در زنان ...
عنوان غربالگری کانسر پستان در زنان 65-30 ساله در یک جمعیت روستایی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)