مشخصات طرح

صفحه نخست /بررسی میزان شیوع باکتریال ...
عنوان بررسی میزان شیوع باکتریال واژینوزیس و ارتباط آن با سقط زودرس در زنان باردار شهر سنندج در سال 1384
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شعله شاه غیبی (مجری اصلی)